کارمندانی که می نالند، 'بيمارند'

رييس ها هم به اندازه کارمندان خود احتمال دارد به اين ناراحتی مبتلا شوند
نتيجه يک پژوهش نشان می دهد کارمندانی که با نق زدن و ناله کردن در محل کار، سبب افسردگی همکاران خود می شوند، به يک نوع بيماری روانی مبتلا هستند.

طبق گفته پژوهشگران در آلمان، اين افراد مبتلا يک بيماری تازه به نام "ناراحتی و عصبانيت پس از ضربه روحی" هستند.

به گفته آنها، کسانی که مرتب درباره کار يا درباره رييس خود نق می زنند، بدگويی می کنند و شايعه پخش می کنند و در عين حال کمتر از همه هم کار می کنند، از قربانيان اين اختلال روانی هستند.

پژوهشگران همچنين می گويند يکی از راه های چيره شدن بر اين بيماری اين است که وقت و انرژی بيشتری برای فعاليت های غير کاری مانند، سرگرمی و فعاليت های اجتماعی صرف شود.

زندگی کاری و خصوصی

يافته های اين پژوهش بر اساس تحقيق درباره 21 نفر در دانشگاه برلين به دست آمده است.
پژوهشگران دريافتند کارمندانی که امکان ارتقاء شغلی از آنها گرفته شده يا در مقابل همکاران خود تحقير شده باشند، يا اينکه تصور کنند ارزش واقعی آنها در محل کار به درستی درک نمی شود، به احتمال زياد گرفتار اين اختلال خواهند شد.

اين ناراحتی روانی بر عملکرد آنها در محل کار و همچنين بر رفتار آنها در منزل اثر می گذارد و سبب می شود آنها در دور باطلی از عملکرد بد و نوميدی گرفتار شوند.

آنها از يک سو در درون خود احساس افسردگی و تنهايی می کنند و در همين حال، رفتار تهاجمی دارند. اين افراد حتی ممکن است به بهانه اينکه بيمار هستند، از رفتن به سر کار خودداری کنند.

رييس ها هم به اندازه کارمندان خود احتمال دارد به اين ناراحتی مبتلا شوند.

در حالت جدی اين بيماری، کارمندان ممکن است از کابوس و ترس بيمار گونه مربوط به محيط کار رنج ببرند. آنها احساس می کنند که ديگر نمی توانند سر کار خود بازگردند و حتی ممکن است دست به خودکشی بزنند.
با اين وجود پژوهشگران دريافتند کسانی که گرفتار اين بيماری شده اند می توانند گاهی لبخند بزنند، به ويژه هنگامی که به انتقامجويی فکر می کنند.

اين پژوهش نشان می دهد کارکنانی که ميان زندگی کاری و زندگی خصوصی خود توازن برقرار نمی کنند و حس عزت نفس خود را تا حد زيادی فدای کارشان می کنند، بيشتر گرفتار اين وضعيت می شوند.
"مايکل ليندن" که اين پژوهش زير نظر او انجام شده، می گويد که آگاهی در مورد اين بيماری روز به روز بيشتر می شود.

نتايج اين پژوهش در "همايش جهانی پزشکی روان تنی" که قرار است در اواخر سال ميلادی جاری در آمريکا برگزار شود، ارائه خواهد شد.
منبع:
http://www.bbc.co.uk/

  
نویسنده : مريم ميلانی ; ساعت ٤:۱٥ ‎ب.ظ روز شنبه ۳۱ خرداد ،۱۳۸٢

گردن درد

آياشما هم از گردن درد شكايت داريد؟!
براي داشتن گردني سالم، زيبا و بدون درد، تغذيه صحيح و نيز درستنگهداشتن گردن به هنگام نشستن، راهرفتن، ايستادن و خوابيدن اهميتي ويژه دارد.
پوست چانه و گردن بيش از ديگر قسمتهاي پوست، شكل اصلي خود را از دست ميدهد؛ به اين علت كه پوست اين قسمتها بسيار حساس است و خيلي زود دچار چين و چروك ميشود. در اين نوشتار شما با علل گردندرد و راهكارهايي براي داشتن گردني زيبا و سالم آشنا خواهيد شد.

تغذيه و ورزش صحيح

از عوامل اصلي سلامت پوست، تغذيه صحيح است. پروتئين و ويتامينها نقش سازندهاي دارند و در سلامت و شادابي پوست بسيار مؤثرند؛ بهويژه وجود ويتامينE براي پوست حياتي است. اين ويتامين در خوراكيهايي مانند شير، تخممرغ، جگر، سيب، سبوس برنج، گندم و كره به مقدار مناسب يافت ميشود.
براي سالمسازي پوست و فرار از چين و چروك بهخصوص در ناحيه چانه و گردن كه آسيبپذيرترند، تغذيه و ورزش مناسب اهميت فراوان دارد. تمرينهاي ورزشي گردن را بايد هر روز انجام دهيد تا به نتيجه دلخواه برسيد.

براي ورزش گردن، اين تمرينها را انجام دهيد

O گردن را به شكل دوراني در جهت عقربه ساعت و عكس آن گردش دهيد.
O گردن را به طرف بالا، پايين و چپ و راست حركت دهيد و بعد از هر تمرين بدن را شل و ريلكس كنيد.
O سرتان را به طرف عقب خم كنيد و خط محكمي از زير چانه تا خط شانه به وجود آوريد. آرواره و لب پاييني را باز و منبسط كنيد تا خط بهوجودآمده سفتتر و برجستهتر شود. براي مدت ده ثانيه اين حالت را نگه داريد. حالا سرتان را به حالت عادي بازگردانيد و نفس عميق بكشيد. اين تمرين را سهبار به مدت دهثانيه تكرار كنيد.
O سر را به طرف عقب خم كنيد و شانهها را مستقيم نگه داريد سطح زبانتان را محكم به سقف دهان بفشاريد؛ در حالي كه دندانها و لبها كمي از هم فاصله داشته باشند. انقباض عضلات گردن را دهثانيه حفظ كنيد. اين حركت را سهبار ديگر و هر بار مدت دهثانيه تكرار كنيد و بين هر نرمش نفس عميق بكشيد. اين ورزش براي سفتكردن عضلات گردن و جلوگيري از ايجاد غبغب مؤثر است.
O هميشه گردن را راست نگه داريد؛ طوري كه چانه با سطح زمين موازي باشد. به اين ترتيب، گردن بهترين وضعيت را دارد و شكل طبيعي خود را از دست نميدهد. براي حفظ گردن در وضعيت صحيح ميتوانيد يك كتاب روي سر خود بگذاريد و در اتاق قدم بزنيد. اين تمرين به شما كمك ميكند كه در همه حال سر را راست نگه داريد و گردن را در حال طبيعي خود قرار دهيد. اين عمل نهتنها براي زيبايي پوست و دورماندن از چين و چروك زودرس مؤثر است، بلكه در سالمماندن مهرههاي گردن تاثير فراوان دارد.

غبغب!

وجود غبغب، اگر بيماري به حساب نيايد، حداقل باعث بههمخوردن تعادل چهره ميشود. سه علت اصلي براي افتادگي عضلات زير چانه وجود دارد كه عبارتند از: چاقي و كمبود ورزش عضلات؛ كمبود پروتئينهاي غذايي مورد نياز براي قابليت ارتجاع عضلات؛ و گرفتن چانه به طرف پايين، هنگام كاركردن.
راه عملي ازبينبردن غبغب، ورزش و كمكردن وزن است. براي رفع چين و چروك حاصل از لاغري هم ميتوان از كرمهاي مخصوص استفاده كرد.
درد گردن

امروزه بسياري از افراد از خشكي يا درد گردن شكايت دارند. اين دردها ممكن است پس از وقوع يك حادثه و بهطور ناگهاني پيش آيد و يا بهتدريج در اثر عادات غلط زندگي از جمله كمتحركي يا قراردادن بدن در وضعيتهاي ناصحيح ايجاد شود. نشستن در جريان هواي سرد، خوابيدن در وضعيت نامناسب، انجام ورزشهايي كه فرد به آنها عادت ندارد (بهويژه بدون گرمكردن بدن) از ديگر دلايل بروز درد گردن است. در اين حالتها جاي نگراني نيست؛ و استفاده از داروهاي شلكننده عضلات و مسكنها و يا گرمكردن عضله بهرفع درد كمك ميكند؛ اما اگر درد گردن به صورت مزمن درآيد يا همراه علائم ديگري باشد، آن وقت احتياج به پيگيري دارد و بايد به آن اهميت داد. در صورتي كه هر يك از علائم زير را همراه درد در ناحيه گردن خود داريد، فوراً به پزشك مراجعه كنيد.
O بياختياري ادرار يا مدفوع، دشواري در حركتدادن دست و پا و بيحسي ياسوزنسوزن شدن هر يك از اندامها ميتواند از علائم آسيبديدگي نخاع يا مشكل ديسك باشد.
Oتهوع و استفراغ، ترس از نور، خوابآلودگي و گيجي و سردرد شديد همراه درد گردن نشانه مننژيت (التهاب پردههاي پوشاننده مغز بهعلت عفونت باكتريايي يا ويروسي) است.
O درد شديد كه به طرف بازو و پايين حركت ميكند و ضعف در بازوها حاكي از پرولاپس ديسك گردن است.
O اگر درد و خشكي گردن تا چند ماه به طول انجاميده و شما را آزار داده، ممكن است نشانه آرتروز مهرههاي گردني و ناشي از فرسودگي مفاصل باشد.
  
نویسنده : مريم ميلانی ; ساعت ٤:۱٤ ‎ب.ظ روز شنبه ۳۱ خرداد ،۱۳۸٢

پشت درد چيست؟

پشت درد را مي توان يكي از متداول ترين شكايات جسمي و دليل عمده اي براي درد و رنج بسياري از بزرگسالان برشمرد. بيشتر افراد در مراحلي از زندگي خود به نحوي ناراحتي و درد پشت را تجربه مي كنند.
پشت درد عبارت از احساس ناراحتي يا درد در بالا، وسط يا پائين پشت است كه ممكن است به سرين و پاها نيز گسترش يابد. پشت، شامل مجموعه اي از استخوانها، رباط ها، مفاصل، ماهيچه ها و عصب هاست و درد مي تواند از مشكلي در هر يك از اين قسمتها ناشي شود.
متداول ترين نوع پشت درد، درد در قسمت پائين پشت است. اين قسمت به دليل آن كه به هنگام نشستن و برخاستن شخص، تحت بيشترين فشار قرار دارد، مي تواند به آساني صدمه ببيند.
براي پشت درد دلايل متعددي وجود دارد. اولين دليل در بيشتر پشت دردها،كشيدگي پشت يا پارگي خفيف ماهيچه هاي پشت يا رباط هاست. اين مسئله مي تواند در اثر حركتي ناگهاني يا نامناسب يا از بلندكردن جسمي سنگين ناشي شود. در بيشتر مواقع، شخص نمي تواند حادثه اي را كه موجب درد شده است به خاطر بياورد. ضعف كشش عضلاني در پشت، فشار يا گرفتگي ماهيچه هاي پشت يا بروز اشكالاتي در مفاصل را مي توان از جمله ساير دلايل پشت درد برشمرد.
خوب است بدانيم تاحدود پنجاه سال قبل در مورد پشت درد تحقيقات وسيعي انجام نشده بود، ولي امروزه شناخت بهتري از طبيعت پيچيده ساختار ستون فقرات و رابطه مغز و نخاع به دست آمده است. درنتيجه، مشكلات پشت درد با دقت و آگاهي بيشتري مورد بررسي قرار مي گيرند. با اين حال هنوز در پاره اي موارد، ممكن است ابهاماتي وجود داشته باشد.
پشت دردها را مي توان به دو دسته حاد و مزمن دسته بندي كرد:
* حاد- درد ناگهاني پشت است كه فقط مدت كوتاهي مثلاً چند روز تا چند هفته طول مي كشد.
* مزمن- دردي است كه بيش از سه ماه طول مي كشد يا دردي كه پس از مدتي دوباره برمي گردد.
آمارها نشان مي دهند حدود نود درصد افرادي كه به دردهاي حاد پشت دچار مي شوند، با درمانهايي ساده در مدت يك ماه و حدود شصت درصد در زماني نزديك به يك هفته بهبود مي يابند. حتي پشت دردهاي جدي كه مربوط به بيرون زدگي ديسك باشد نيز، اغلب در مدت شش هفته برطرف مي شوند. طي اين مدت ديسك بيرون زده كم كم جا مي رود.
خوشبختانه در بيشتر موارد، پشت دردهاي حاد در پائين پشت طي چند روز يا گاهي چند هفته بهبود مي يابد و فقط در كمتر از پنج درصد افراد درد باقي مي ماند يا مزمن مي شود.
چرا درد در قسمت پائين پشت متداول است؟
بعضي از محققان معتقدند پشت درد يكي از مسايل تمدن است و از نشستن روي صندلي كه در فرهنگ ما از كودكي در مدرسه، آغاز مي شود، ناشي مي گردد. برخي ديگر از محققان معتقدند مردم از زماني پشت درد را تجربه كردند كه ياد گرفتند به حالت ايستاده راه بروند. با وجود تشخيص ها و فنون پزشكي پيشرفته، پشت درد، همچنان يكي از مسائل پيچيده و رايج زندگي امروزي به شمار مي رود.
چه كساني بيشتر در خطر ابتلا به پشت درد قرار دارند؟
- كساني كه شغلشان شامل كارهاي سخت و سنگين است يا مجبورند مدت هاي طولاني بنشينند يا بايستند.
- كساني كه فرم بدنشان حالت طبيعي ندارد و در اثر ضعيف و خسته شدن ماهيچه هاي شكم و پشت، فشار بيشتري به ماهيچه ها و مفصل هاي پشت وارد مي شود.
- كساني كه شغلشان باعث ارتعاش زياد پشت مي شود.
- كساني كه بارهاي سنگين بلند مي كنند، بدون اين كه راه هاي صحيح بلند كردن اجسام سنگين را آموزش ديده باشند.
- كساني كه سيگار مي كشند نيز، بيش از افراد غيرسيگاري از پشت درد رنج مي برند.
واقعيت هايي درباره پشت درد
- در آمريكا تعداد بيماراني كه به خاطر پشت درد به پزشك مراجعه مي كنند با تعداد مبتلايان به سرماخوردگي رقابت مي كند.
- پشت درد، علت درجه اول ناتواني كارگران زير چهل و پنج سال است.
- علاوه بر ناراحتي هاي جسمي پشت درد، اين بيماري هزينه هاي اقتصادي زيادي را ايجاد مي كند.
- در بيشتر موارد حاد، پشت درد طي يك ماه برطرف مي شود.
- به رغم پيشرفت تكنولوژي پزشكي، هنوز هم بسياري از راه هاي درمان بر روند طبيعي بيشتر موارد حاد پشت درد در قسمت پائين پشت تأثير نمي گذارند.
- فقط ده درصد از كساني كه از پشت درد حاد رنج مي برند، احتياج به آزمايش هاي تشخيصي ويژه دارند.
http://www.hamshahri.net/
  
نویسنده : مريم ميلانی ; ساعت ۱٠:٢۳ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٢ خرداد ،۱۳۸٢

نكاتي كه والدين بايد در مورد ترس بدانند

ترس از مدرسه همرديف ترس از جدايي است و غالباً در زمان دبستان يا ورود از يك مرحله به مرحله ديگر (به طور مثال از دبستان به راهنمايي) روي مي دهد و تقريباً پس از گذشت 2 تا 3 ماه از بين مي رود.
ترس از جدايي
اين مسئله غالباً زماني بروز مي كند كه كودك به كودكستان يا مدرسه مي رود و مدت آن تقريباً 6 تا 8 هفته است. ترس از جدايي در كودكان بزرگتر نيز به خاطر ترس از تاريكي و دوري از خانه امري غير عادي نيست، بخصوص زماني كه والدين شبها از منزل خارج مي شوند يا كودكان شب را در محيطي جز خانه سپري مي كنند.
● توصيه: بموقع به دنبال كودك خود برويد. شبها او را منزل تنها نگذاريد. قبل از 10 سالگي كودك نبايد بيشتر از 1 تا 2 ساعت در بعدازظهر تنها بماند. گرفتن پرستار مي تواند در رفع اين مسئله كمك بسزايي كند.

ترس از شب
ترس از تاريكي، هيولا، دزد و خواب بد نيز در اين مقوله مي گنجد. اين نوع ترس بيشتر در كودكان 3 تا 7 سال كه قوه تخيل آنها بسيار قوي است، بروز مي يابد. البته گاه ممكن است كه علت آن تجربه واقعي باشد.
● توصيه: سعي كنيد كه كودك با آرامش و با خيالي آسوده به خواب برود. در را باز بگذاريد و چراغ خواب را روشن كنيد تا كودك به خواب برود. پرده هاي اتاق را جمع كنيد؛ بخصوص در صورتي كه سايه اي ايجاد مي كنند. براي كودك توضيح دهيد كه سر و صداهايي كه از بيرون مي شنود، مربوط به چه چيزي هستند.

ترس از مدرسه
ترس از مدرسه همرديف ترس از جدايي است و غالباً در زمان دبستان يا ورود از يك مرحله به مرحله ديگر (به طور مثال از دبستان به راهنمايي) روي مي دهد و تقريباً پس از گذشت 2 تا 3 ماه از بين مي رود.
● توصيه: روابط خود را با مدرسه، همكلاسيها و معلمهاي فرزندتان بيشتر كنيد. در انجمنها و گرد هماييهاي مدرسه شركت كنيد. از اين طريق فرزند شما به مدرسه بيشتر اعتماد مي كند و ياد مي گيرد كه بر ترس از جدايي غلبه كند.

ترس از حشرات
علت ترس يا تنفر بيش از اندازه، هنگام نگاه كردن به عنكبوت، كرم و ...، وسواسي بودن كودك يا شنيدن داستانهاي ترسناك درباره آنهاست. بروز اين نوع ترس غالباً در آغاز نوجواني است. اين امر نشان دهنده بروز احساسات جنسي نيز هست.
● توصيه: فرزند خود را مسخره نكنيد و نگذاريد كه دوستانش از اين مسئله مطلع شوند تا با آن تفريح كنند. براي او فوايد آن حشره را ذكر كنيد و به او بگوييد كه زندگي بايد با آنها ادامه پيدا كند.

ترس از حيوانات ( خانگي )
در صورتي كه پيش زمينه بدي در اين باره وجود نداشته باشد، علت اين ترس را بايد در واكنشهاي ناگهاني خود شخص به اين حيوانات ريشه يابي كرد.
● توصيه: اين موقعيت را برايش فراهم كنيد كه خشم و عصبانيت خود را خالي كند. به او بگوييد كه در مقابل حيوانات بيگانه چه رفتاري از خود نشان بدهد. با فرزند خود به باغ وحش برويد و حيوانات را به او نشان دهيد ولي او را مجبور نكنيد كه حيوان را نوازش كند.

ترس از استقلال و اشتباه
اين ترس معمولاً در مقابل اعمالي است كه انجام آنها نياز به اراده قوي و احساس مسئوليت فردي دارد. اين ترس در اولين روز مدرسه و همچنين در دوران بلوغ به صورت ترس از رقابت و امتحان آشكار مي شود و با اختلال تمركز و بروز احساسات شديد خود را نشان مي دهد. (به طور مثال: من از ورزش متنفرم !)
● توصيه: خونسردي خود را حفظ كنيد. انتظارات بيش از اندازه از او نداشته باشيد. تا حد امكان از انتقاد و سرزنش كردن بپرهيزيد، اما نگذاريد كه فرزند شما از زير بار امتحان و رقابت شانه خالي كند. انجام اعمالي كه باعث تمدد اعصاب مي شوند، براي رفع ترس از امتحان بسيار مفيدند، مانند تمرينات يوگا يا هيپنوتيزم.
  
نویسنده : مريم ميلانی ; ساعت ٩:٥٦ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٥ خرداد ،۱۳۸٢

نكات ايمني در مورد كودكاني كه در خانه، تنها هستند


با یاد دادن نکاتی چند به کودکانتان امنیت آنها را در خانه برقرار کنید.
كودكان تك والد و كودكاني كه والدين آنها به سر كار مي روند اكثر اوقات در ساعات بعد از مدرسه در خانه تنها هستند. شما با آموزش نكات زير به كودكان خود مي توانيد به ايمني و سلامت آنها كمك كنيد:

• مطمئن شويد كه كودكان شما نام كامل، نشاني منزل و شماره تلفن ( منزل و محل كار والدين ) خود را مي دانند.

• به كودكان خود آموزش دهيد كه چگونه در وضعيتهاي اضطراري با شماره تلفن خاص اين موارد تماس بگيرند.

• به آنها آموزش دهيد كه هنگام گم شدن، نشاني منزل خود را به پليس بدهند تا بتوانند خانه را بيابند.

• مطمئن شويد كه كودكان شما سوار اتومبيل افراد غريبه و ناشناس نمي شوند و هديه اي از آنها قبول نمي كنند، به آنها اين نكات را آموزش دهيد و يادآوري كنيد كه حداقل به اندازه 2 متر و نيم (!) از يك فرد غريبه كه در اتومبيل است و از آنها نشاني خانه را مي پرسد، فاصله بگيرند.

• به فرزندان بزرگتر خود ياد دهيد كه چگونه قفلهاي درب و پنجره را باز و بسته كنند و در صورت وجود سيستم هاي زنگ خطر و دزدگير در خانه، چگونگي كاربردشان را به آنها آموزش دهيد.

• به آنها بگوييد، پس از رسيدن به منزل، در صورت خالي بودن خانه حتماً ورود خود را به شما از طريق تلفن اطلاع دهند يا يكي از همسايه ها را در جريان بگذارند.

• به كودك خود كليد منزل را بدهيد و به او ياد دهيد كه آن را در محل امن و مخفي به طور مثال داخل جوراب خود نگه دارد. هرگز كليد را بيرون درب منزل زير پادري نگذاريد.

• اطمينان حاصل كنيد كه كودكانتان در غياب شما به هر كسي اجازه ورود به منزل را نمي دهند. از جمله به ديگر كودكان و دوستانشان.

• به كودكان خود چگونگي پاسخگويي به تلفن يا زنگ درب منزل را آموزش دهید تا افراد ناشناس ندانند كه آنها در خانه تنها هستند.

• كودكان خود را مورد آزمايش قرار دهيد تا اطمينان حاصل كنيد كه آنها هنگام آتش سوزي يا بروز وضعيت اضطراري راه نجات خود را بلدند.

• به كودكان خود آموزش دهيد و يادآوري كنيد كه هنگام برگشت از مدرسه اگر احساس كردند كه وضعيت خانه عادي نيست و مشكلي وجود دارد ( براي مثال درب منزل باز است يا توري ها پاره شده است ) هرگز به تنهايي وارد آپارتمان يا خانه نشوند.
  
نویسنده : مريم ميلانی ; ساعت ٩:٥٥ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٥ خرداد ،۱۳۸٢