شير مادر و آسم

نوزاداني كه با شير مادر تغذيه مي شوند كمتر مبتلا به آسم مي شوند.

مطالعات نشان مي دهند كه وقوع انواع آلرژي و آسم در نوزاداني كه حداقل تا سن
6-4 ماهگي توسط شير مادر تغذيه شده اند كمتر از نوزادان مشابهي بوده است كه شير خشك يا شير گاو مصرف كرده اند.
به گزارش روابط عمومي وزارت بهداشت و درمان هم چنين شروع زودهنگام تغذيه تكميلي و غذاي جامد به ويژه قبل از سنين ماهگي ميزان بروز آلرژي ها و آسم را در شيرخواران افزايش داده است. بر پايه اين خبر بيماري آسم و آلرژي هم مانند بسياري از بيماريهاي ديگر تحت تاثير عوامل ژنتيكي و محيطي قرار دارد. ولي به دليل پيچيدگي هاي ژنتيكي اين بيماري و عدم شناخت دقيق عوامل مربوط به آن تاكنون بيشترين تلاش در زمينه شناخت عوامل محيطي و پيشگيري از تاثير آنها صورت گرفته است.
عواملي چون تماس با محرك هاي شيميايي، آلرژي هاي محيط بسته، سرماخوردگي و ساير عفونتهاي ويروسي نيز مي توانند سبب بروز و يا تشديد علائم آسم به ويژه در كودكان شوند.
  
نویسنده : مريم ميلانی ; ساعت ۱:٤۳ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٦ دی ،۱۳۸۱