اثرات جانبی داروها

داروها معجزه آفرينند، تسکين دهنده دردند، احتياج به عمل جراحی را بعضا از بين ميبرند و حتی شما را زنده نگه ميدارند. اما همين که قدم به سن پيری و سالخوردگی ميگذاريد، متابوليسم بدن شما کند شده و داروها در سيستم بدن مدت زيادی باقی ميمانند و موجب ميشوند اثرات جنبی به وجود آيد. به علاوه، مصرف دو يا چند دارو، شما را در معرض خطر بزرگتری قرار ميدهد. متاسفانه امروزه دو سوم مردم آمريکا که در سنين پيری هستند با مصرف دو يا چند دارو روبرو ميباشند.
Dr. Boolm و Dr. pray برای کاهش خطرات آثار جانبی داروها موارد زير را توصيه کرده اند:
هميشه پزشک معالج خود را از مشکلاتی که با مصرف دارو در گذشته داشته ايد مطلع گردانيد، مثلا، اين مطلب را با او در ميان بگذاريد، پيدايش جوش در پوست، خواب آلودگی، کم خوابی، خشک شدن دهان، ضعف، سوءهاضمه و امثال آن.
فهرستی از تمام داروهای مصرفی خود تهيه کرده و در زمان مراجعه به دکتر همراه داشته باشيد. در خصوص کم کردن مصرف دارو از پزشک خويش پرسش کنيد، كه آيا ميتوانيد به طور کلی داروی خود را قطع کنيد يا خير. چنانچه تحت نظر چند پزشک هستيد، همه آنها را از مصرف داروهای خود آگاه نمائيد و از دکتر اصلی(خانوادگی) بخواهيد مصرف داروها را برای شما هماهنگ نمايد. در زمان مصرف دارو، از آشاميدن نوشابه های الکلی بپرهيزيد، مگر اينکه پزشکتان موافقت کرده باشد. برخی از داروها با مصرف الکل سازگاری نداشته و خوب اثر نميکنند و امکان دارد، همراه شدن با الکل بيماری را تشديد نمايند و يا خواب آلودگی ايجاد کنند.
  
نویسنده : مريم ميلانی ; ساعت ۱٢:٢۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٢ دی ،۱۳۸۱