دست و پاي سرد

دوستان عزيز سلام
شما در باره سرد شدن دست و پا و نحوه مقابله با آن چه ميدانيد؟ اطلات زير ميتواند راهگشای شما باشد:

در ماه هاي زمستان افراد کم و بيش احساس سرما ميکنند، و اين امري طبيعي و اجتناب ناپذير است. معذالک، بعضي از ما حتي بعد از فصل زمستان دچار اين حالت ميشويم. باور داشته باشيد يا نداشته باشيد، پاره اي از مردم به مجرد اينکه قدم به بخش اغذيه منجمد فروشگاه هاي بزرگ ميگذارند و يا به اتاقي که کولردار است وارد ميشوند، از سردي دست و پاي خود رنج ميبرند.
اگر اين حالت در شما هم وجود داشته باشد، بايستي آگاه باشيد از افرادي هستيد که مبتلاي به Raynaud’s ميباشيد. دکتر جي. دي کافمن رئيس بهداشت پوسته خارجي رگها در مرکز پزشکي دانشگاه بوستن ميگويد: سردي دست و پا امري غير عادي است که باعث ميشود انگشتان دست و پا بسيار سرد و بي حس شوند.
معمولا دوران اين سردي موقتي است و فقط ناراحت کننده است. اگر دچار اين ناراحتي هستيد ميتوانيد به مداوا بپردازيد، نه اين که در طول عمر آن را تحمل نماييد. پزشکان به اين نتيجه رسيده اند که افراد مبتلاي به سردي دست و پا ميتوانند اين سرماي غيرقابل کنترل را معالجه کرده و بر آن غالب شوند.

اولين اقدام براي مقابله با سردي دست و پا
از بازوان خود کمک بگيريد. دکتر کافمن ميگويد: اگر انگشتان سرد شدن را آغاز کردند و متوجه شديد رنگ آنها سفيد ميشود، هرچه زودتر آنها را در جايي گرم قرار دهيد. مثلا زير بغل هاي شما جاي مناسبي براي اين کار است. با قرار دادن دست در زير بغل ميتوانيد از سرد شدن و يا بي حس شدن دست جلوگيري نماييد.
کافمن اضافه ميکند، به منظور جلوگيري از سرد شدن پاها سعي کنيد از جوراب هاي گرم کن، از بسته هاي مواد شيميايي گرم کننده که در فروشگاه هاي ملزومات ورزشي يا مغازه هاي ويژه فروش لوازم اسکي وجود دارد، استفاده کنيد. يا پوتين هايي بخريد که بتوان به آنها حرارت داد.
به خاطر بسپاريد هرگز براي گرم کردن پا آن را محکم به زمين نکوبيد، زيرا در انجام اين عمل احتمال مجروح شدن پا وجود دارد.

از موجبات سرد شدن پرهيز نماييد
دفعه بعد که انگشتانتان سرد ميشود، توجه کنيد قبل از سرد شدن کاري کرده ايد که باعث سرد شدن دستها شده است. آيا قوطي سرد سودا را در دست گرفته ايد؟ آيا از داخل فريزر چيزي برداشته ايد؟ به اين ترتيب خواهيد دانست که از چه چيزي بايد اجتناب نماييد تا دستهايتان سرد نشوند.
دکتر کافمن ميگويد: موجبات سرد شدن دستها در زندگي روزمره بسيار است، مانند در دست داشتن ليوان نوشيدني سرد، وارد شدن به اتاقي که داراي کولر است بعد از تحمل گرماي بسيار زياد، يا بعد از خروج از استخر آب گرم، وارد شدن به محيطي خنک و امثال آن. دکتر کافمن ميگويد: دستها را با دستکش پنجه بسته(Mittens) گرم کنيد. واضح است که اگر سرماي روزانه موجب سردي دست و پا شود، نميتوانيد هر روز از هواپيما استفاده کرده به منطقه استوايي برويد. اما ميتوانيد دستها را از سرما حفظ کنيد.
کافمن ميگويد: چنانچه دستکش هاي معمولي به قدر کفايت دست را گرم نميکند، از دستکش پنجه بسته استفاده کنيد.
اين نوع دستکش ها حرارت را از تمام نقاط گرفته و به انگشتان منتقل ميکنند. در روزهاي سرد زمستان از اين نوع دستکش ها بهره گيريد.
ممکن است به استفاده از دستکش پنجه بسته در داخل خانه نياز داشته باشيد. دکتر کافمن ميگويد: بيماراني دارم که هر وقت ميخواهند چيزي از داخل فريزر بردارند دستکش پنجه بسته ميپوشند.

از کلاه استفاده کنيد
زماني که به فرزندان و يا نوه هاي خود تذکر ميدهيد وقتي که بيرون ميروند کلاه خود را بر سر بگذارند، به خاطر داشته باشيد که خودتان هم بايستي رعايت آن نصيحت را بنماييد.
دکتر دونالد مک اينتاير متخصص پوست در راتلند ورمونت ميگويد: قسمت زيادي از حرارت بدن شما از سر خارج ميشود، بنابراين سر خود را با کلاه گرم نگه داريد. با جلوگيري از خروج حرارت بدن خود دست و پا را از يک دوران سرد گذرا حفظ نماييد.

دستها را به چرخش درآوريد
دکتر مک اينتاير ميگويد: اگر از سردي انگشتان در عذاب هستيد، ميتوانيد با انجام ورزش ساده به گردش درآوردن بازوان آنها را گرم کنيد. وقتي که بازوان خود را مانند چرخش چرخ آسياب بادي ميچرخانيد، انگشتان، مچ، و آرنج را مستقيم نگه داريد.
او ميگويد: زماني که در ورمونت زندگي ميکردم، اين ايده را از مردمي که ورزش اسکي ميکرده و در سراشيبي هاي نواحي ويژه اسکي بازوان خود را به حرکت و گردش در مي آوردند، گرفتم.
ميديدم در زماني که بالاي قله بودند دستها و بازوان خود را ميچرخاندند و آنها را از اين بابت گرم نگه ميداشتند. بعدها متوجه شدم اين حرکات چرخشي نه تنها در کوهستان مفيد است، بلکه در زندگي روزمره و در شهرها قابل استفاده و مفيد ميباشند.
مک اينتاير توصيه ميکند: در هر دقيقه ۸۰ نوبت دستها و بازوان خويش را بچرخانيد. اما يادآور ميگردد: سرعت گردش دست به فرم يک چرخ آسياب بادي جريان خون را به طرف انگشتان سرد هدايت و تسريع ميکند.
  
نویسنده : مريم ميلانی ; ساعت ۱٢:۳٠ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٢ دی ،۱۳۸۱