درک و فهم در کودک

كودك تا سن 2 سالگي بطور كامل اعضاء بدن خود را ميشناسد وبا اشاره مشخص ميكند چنانچه كودك نتواند تا 2 سالگي قسمتهاي بدن خود را مشخص كند غير عادي است.
تا 24 ماهگي تقريباً جملات كودك براي فاميل وي قابل فهم است و چنانچه تا اين سن فاميل نتوانند بيش از 50% صحبت كودك را بفهمند غير عادي است و قابل بررسي است تركيب كلمات و ساختن جمله 2 كلمهاي تا 2 سالگي طبيعي است چنانچه كودك در اين سن نتواند اين جملات را بيان كند غير عادي است.
تا 30 ماهگي كودك مفهوم كلمات اشاره به مكان را مثل بيان ( شب ، بالا و پايين، جلو و عقب را ميفهمد چنانچه تا 30 ماهگي اين مفاهيم را متوجه نشود غير عادي است. چنانچه كودك تا 30 ماهگي نتواند سؤالات را با كلمات چرا، كجا، چطور، و غيره بسازد غير عادي است و نياز به بررسي دارد. چنانچه تا 3 سالگي جملات براي غير فاميل مفهوم نباشد غير عادي است. در هر سن از كودكي هر گونه تغيير در تكلم اعم از گرفتگي زبان، اختلال در اداي حروف، حركات غير عادي همراه مثل مك زدن يا حركت نامناسب اندامها غير عادي است و نياز به بررسي بيشتر دارد.
تهيه شده توسط دکتر بتول رياضي (متخصص بيماريهاي کودکان)
  
نویسنده : مريم ميلانی ; ساعت ٩:٢٦ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٦ بهمن ،۱۳۸۱