نکات مهم در خانه( تختخواب و پله ها )

تختخواب
ـ در نزديک تخت خواب چراغی نصب کنيد. البته اين چراغ اگر چشمک زن باشد بهتر است.
ـ اگر دوست داريد در موقع خواب لباس بلند يا پيژامه بپوشيد، اطمنيان حاصل نکنيد که اين لباس به آن اندازه بلند باشد که بر اثربلندی آن زمين نخوريد.
ـ تلفنی در دسترس داشته باشيد که در شب بدون اين طرف و آن طرف رفتن و اصطلاحاٌ بالا و پائين شدن بتوانيد به راحتی از آن بهره گيريد.

پله ها
ـ در دو طرف پله ها دستگيره نصب نمائيد.
ـ اگر ممکن باشد اولين و آخرين پله را نوار چسب روشن بچسبانيد. به اين ترتيب ميتوانيد ببينيد پله ها از کجا شروع ميشوند و به کجا ختم ميگردند.
ـ لبه تمام پله ها را با نوار غير لغزنده بپوشانيد.
ـ مطمئن شويد که لبه تمام فرشها به زمين چسبيده باشد.
ـ در بالا و پائين پله ها چراغ نصب کنيد.

  
نویسنده : مريم ميلانی ; ساعت ۱٢:٤٠ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٢ دی ،۱۳۸۱