نکات مهم در خانه (خارج از ساختمان و خانه خود )

خارج از ساختمان
ـ کفش پاشنه لاستيکی و کوتاه پاشنه بپوشيد تا از لغزيدن و زمين خوردن جلوگيری کرده باشيد.
ـ به منظور حفظ تعادل بدن از عصا يا چوب دستی استفاده کنيد، بخصوص زماني که روی زمين های ناهموار يا زمين هائيکه به آن آشنائی نداريد راه ميرويد.
ـ وسائل کمکی (مانند مصرف داروها) به شکل ها و اندازه های مختلف وجود دارند. هرگز از عصای دوست خود استفاده نکنيد. زيرا يک وسيله غير متناسب بيشتر صدمه ميرساند تا کمک کند. گرچه اين گونه وسائل را ميشود بدون نسخه پزشک خريد، معذالک با دکترتان يا کسی که دوره مراقبت های اوليه را ديده مذاکره کنيد تا از اندازه مناسب وسيله يا آموزش مربوط به آن آگاه شويد.
ـ سنگ، چوب، تخته يا ساير اشياء حادثه ساز را از حياط و راهرو جمع آوری نمائيد. هر نوع گودال يا سوراخ واقع در چمن خويش را پر کنيد. وسايل باغبانی و آبياری را در زمان عدم استفاده از آنها کنار بگذاريد.
ـ اطمينان حاصل کنيد که راهرو ورودی به منزل تميز شده و برف و يخ زمستانی آن پاک گرديده است، تا به اين ترتيب از زمين خوردن جلوگيری کرده باشيد. اگر ممکن است برای تميز نگهداشتن آن از يخ های لغزنده، نمک يا هر محصول ديگری که ذوب کننده يخ باشد، در سرتاسر راهرو بپاشيد.

خانه خود
در واقع هر سال آمريکائيان بالای 65 سال 4/1 مرگهای ناشی از آتش سوزی را به خود اختصاص ميدهند.
Sharon Ganache مدير اجرائی انجمن حفاظت از خطرات آتش سوزی سهمگين واقع در کينسی ماساچوست ميگويد: افراد بالای 65 سال دو برابر افراد طبقات ديگر سنی بر اثر حوادث ناشی از آتش سوزی جان ميسپارند. گاناچه، ميگويد: سالمندان ميتوانند اقدامات زيادی در جهت جلوگيری از آتش سوزی در خانه ها معمول دارند، و در صورت وقوع آتش سوزی زنده بمانند. او در اين مورد گفته است:
ـ در خارج اتاقهای خواب هر طبقه از خانه هشدار دهنده دود (Smoke Alarm) نصب کرده و زير زمين ساختمان را از آن مستثنی ندانيد. اگر مشکل شنيدن داريد از Alarm هائی بهره گيريد که ويژه افراد سنگين گوش شاخته شده اند. اين نوع هشداردهنده ها دارای نور چشمک زن بوده و يا اينکه صدای آنها فوق العاده قوی است.
ـ هر ماهه با فشار دادن دکمه آزمايش هشداردهنده دود آن را امتحان کنيد. باطريهای آن دستگاه ها را همان روزی تعويض کنيد که هر سال در آن روز باطريهای ساعت خود را عوض ميکنيد و يا در زمانی عوض کنيد که Detector هشدار دهنده صداهای کوتاه و يا به طرقی ديگر اعلام کند که باطري هايش ضعيف شده اند.
ـ هميشه دو راه خروج (فرار) برای هر اطاق به خاطر بسپاريد. چنانچه آتش سوزی شروع شود، دود يا شعله ممکن است راه خروج اوليه را مسدود کرده باشد و شما مجبور شويد از راه نجات ديگری استفاده نمائيد.
ـ پنجره ها بايد کاملا باز شوند تا به راحتی بتوانيد از آنجا خارج شويد. اطمينان حاصل کنيد مبل يا شيء دست و پاگير ديگری که مانع خروجتان باشد، در سر راهتان قرار نداشته باشد. اگر پنجره هايتان دارای نرده ايمن است، بايستی به دستگاهی مجهز شود که هر يک از اعضای خانواده بتواند آن دستگاه را برای باز کردن پنجره ها به کار اندازد.
ـ چنانچه در استفاده از پله ها مشکل داريد، در طبقه اول بخوابيد. در زمان آتش سوزی هرگز از آسانسور استفاده نکنيد.
ـ اگر در آپارتمان زندگی ميکنيد، درهای آپارتمان های بين آپارتمان خود و در خروجی نزديک را شماره کرده و آن خروجی را در نظر داشته باشيد.
ـ بخاريهای دستی و قابل حمل را حداقل يک متر از خود و هر شيء ديگر دور نگهداريد. والا اگر يکی از آن اشياء و يا حتی خود را برس بزنيد لباس شما آتش خواهد گرفت.
ـ چنانچه سيگار ميکشيد و به اصطلاح سيگاری هستيد از زير سيگاري های عميق و بزرگ استفاده نمائيد. خاکستر زير سيگاري ها را زود به زود خالی کنيد و قبل از خالی کردن آن ها محتوياتشان را مرطوب کنيد. هرگز در رختخواب سيگار نکشيد.
ـ اگر در زمان خواب در اتاق خواب شما بسته باشد، چند دقيقه ای شما را از دود، بوهای مسموم کننده و آتش سوزی حفظ ميکند. با درب بسته بخوابيد اما مطمئن شويد که صدای آژير آتش سوزی را ميشنويد. برای ايمنی و حفاظت بيشتر در اتاق خود هشداردهنده دود نصب کنيد.
ـ هرگز کار آشپزی را نيمه تمام نگذاريد و به دنبال کار ديگری برويد. دائما مراقب آشپزی و دستگاه توليد کننده حرارت باشيد. زماني که آشپزی ميکنيد از پيراهن آستين کوتاه استفاده نمائيد و اگر پيراهن آستين بلند پوشيده ايد، آستين های آن را به بالا تا کنيد و از دستکش آشپزی استفاده نمائيد.
ـ از تايمر(Timer) استفاده کنيد تا به موقع خود فر و هر دستگاه توليد حرارت را بتوانيد خاموش سازيد.
ـ اگر الکل نوشيده يا از داروهای خواب آور يا گيج کننده استفاده نموده ايد، آشپزی نکنيد.

  
نویسنده : مريم ميلانی ; ساعت ۱٢:٤٥ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٢ دی ،۱۳۸۱