برنامه صحيح براي كاهش وزن

تقريباً همه برنامه هاي كاهش وزن مي توانند مؤثر باشند، به شرط آنكه موجب شوند مقدار كالري كه مي خوريد كاهش يا مقدار كالري كه مي سوزانيد، افزايش يابد. يك برنامه قابل اعتماد و سالم بايد پنج ويژگي داشته باشد:
1- رژيم سالم
رژيم غذايي بايد شامل همه پروتئينها ، ويتامين ها و مواد كاني مورد احتياج بدن به ميزان لازم باشد. رژيم غذايي براي كاهش وزن بايد فقط ميزان كالري را كاهش دهد نه مواد غذايي اصلي و مورد احتياج بدن را.
2- تدريجي دائمي
برنامه كاهش وزن بايد به طور تدريجي و آرام وزن شما را كاهش دهد، مگر اينكه پزشك تشخيص دهد براي سلامتي شما لازم است با سرعت بيشتري وزن كم كنيد. اوايل شروع برنامه رژيمي، شما بايد انتظار داشته باشيد در هفته فقط يك پوند وزن كم كنيد . با بسياري از رژيم هاي سخت كم كالري مي توانيد طي دو هفته اول و دوم كاهش وزن سريعي داشته باشيد ولي اين كاهش وزن بيشتر مربوط به كاهش مايعات است و معمولا وقتي به رژيم معمولي بر مي گرديد وزن از دست رفته سر جاي خود برمي گردد. بنابراين براي كاهش وزن، بايد هدفي منطقي مورد انتظار باشد.
3- مشورت با متخصص
اگر مي خواهيد بيش از 15 تا 20 پوند وزن كم كنيد، داراي بيماري يا مشكل جسمي هستيد يا به طور مرتب دارو مصرف مي كنيد قبل از اقدام به كاهش وزن حتماً با پزشك خود مشورت كنيد.
4- حفظ وزن
رژيم شما بايد شامل برنامه هايي براي حفظ وزن كاهش يافته و رسيدن به وزن مناسب باشد. سودي ندارد كه با زحمت، مقدار زيادي وزن از دست بدهيد و بعد دوباره آن را به دست آوريد. حفظ وزن، مشكل ترين قسمت برنامه كنترل وزن است و معمولا در برنامه هاي كاهش وزن خيلي به اجرا در نمي آيد. برنامه اي كه انتخاب مي كنيد بايد شامل كمك به تغيير دائمي عادتهاي غذايي و سطح فعاليت جسمي شما باشد، تغيير در برنامه هايي در گذشته احتمالاً باعث افزايش وزن شما شده اند. اين برنامه بايد آموزش عادتهاي سالم خوردن و برنامه هاي بلند مدت براي مبارزه با اضافه وزن را در خود داشته باشد. افزايش فعاليتهاي جسمي روزانه يكي از مهمترين عوامل در حفظ كاهش وزن شما به شمار مي رود.
5- محاسبه هزينه ها
يك برنامه مناسب براي كاهش وزن، بايد صورتي از محاسبه قيمتها و هزينه هاي اضافي مثل مكمل هاي رژيمي را ارائه دهد.
اضافه وزن معمولي يك وضعيت پايدار است و كاهش آن احتياج به تلاش دائمي دارد. هر برنامه كاهش وزن براي قابل اعتماد و مؤثر بودن لازم است نتيجه را در دراز مدت مورد توجه قرار دهد، در غير اينصورت اين برنامه جز تلف كردن پول و تلاش نتيجه ديگري ندارد . دشواري كاهش وزن و حفظ آن موجب مي شود بسياري از كساني كه به دنبال رژيم غذايي هستند از يك برنامه به برنامه اي ديگر رو كنند. در حالي كه بيشتر اين برنامه ها مي توانند مفيد واقع شوند در صورتي كه قابل اعتماد، سالم و در بلند مدت قابل نگهداري باشند.

/ 0 نظر / 21 بازدید