رابطه شير مادر و بيماريهاي قلبي

بچه هايي كه از شير مادر تغذيه كرده اند كمتر به بيماريهاي قلبي دچار ميشوند.
هنوز پژوهشگران و دانشمندان نتوانسته اند غذايي با كيفيت شير مادر درست كنند زيرا تركيبات شير مادر در زمانهاي مختلف تغيير ميكند و اين با چگونگي رشد و نمو كودك رابطه مستقيم دارد. به عبارت ديگر تركيبات شير مادر در روزهاي اول تولد نوزاد با مثلا هفته نهم زندگي كودك از هر لحاظ فرق ميكند و به همين دليل است كه تغذيه شير مادر توصيه ميشود. علاوه بر تركيبات مخصوص شير مادر، اين غذاي كامل حاوي مقدار زيادي از عوامل ايمن سازي و مصونيتي است كه در بهزيستي كودك نقش مهم دارد. مثلا كودكي كه از شير مادر تغذيه ميكند نسبت به كودكان ديگر سالمتر و با عاطفه تر است و كمتر به بيماريهايي مانند آلرژي و آسم و بيماريهاي عفوني و غيره دچار ميشود.
مطالعه جديدي بر روي كودكاني كه در سالهاي 1982 و 1985 متولد شده اند نشان ميدهد كودكاني كه از شير مادر تغذيه كرده اند مشكل كلسترول بالاي خون ندارند و خيلي كمتر به بيماريهاي قلبي مبتلا ميشوند. پژوهشگران عقيده دارند كه اين بهزيستي در سالهاي بالاتر زندگي هم به طور چشمگيري نمايان خواهد شد و فوائد مصرف شير مادر را ثابت خواهد كرد.
پژوهشگران عقيده دارند كه حداقل هر مادر بايد 6 ماه نوزادش را با شير خودش تغذيه كند تا از همه فوائد آن بهره گيرد ولي با وجود اين اگر امكان شير دادن درازمدت وجود ندارد حتي چند روز و چند هفته هم ميتواند تغييرات مهمي در بهزيستي و سلامت نوزاد به وجود آورد.

/ 0 نظر / 26 بازدید