نکات مهم در خانه (آشپزخانه )

ـ چنانچه به چيزی نياز داريد که در طبقه بالای قفسه آشپزخانه است، برای برداشتن آن از نردبانهای کوتاه و با استقامت (يا از زير پائيهای قابل حمل) استفاده کنيد و يا اين که اشيائی را که بيشتر مورد استفاده شما هستند در طبقات پائين قرار دهيد تا بتوانيد به آسانی به آنها دسترسی داشته باشيد.
ـ تمام لکه هائي که بر اثر کار در آشپزخانه روی کف آشپزخانه و يا حتی در کف اطاق پيدا ميشوند، سريعاٌ تميز کنيد تا از لغزيدن تان جلوگيری شده باشد.
ـ از راه رفتن در اتاقی که کف آن به تازگی شسته شده (تا زمان خشک شدن کف آن اتاق) خودداری نمائيد.

/ 0 نظر / 5 بازدید