بازی و عرق کردن کودکان هنگام بازی

كودكان در هنگام بازي و فعاليت، زياد عرق مي کنند. بنابراين در موقع فعاليتهاي سنگين و تعريق زياد و تماس با كودكان ديگر و استفاده از توپ و وسايل بازي جمعي بايد حتماً لباس آنها را تعويض کرد و آنها را به حمام برد. بسياري از عفونتها حتي عفونتهاي سطحي در بازيهاي جمعي كودكان منتقل ميشود فلذا از حضور كودك در جمع كودكان بيمار خوداري كنيد.
ضمن اينكه حضور كودك را در جمع حفظ ميكنيد مواظب انتقال بيماريها، عفونتهاي پوستي، زرد زخم، قارچ، عفونتهاي انگلي نيز باشيد. با رعايت نكات بهداشت فردي و آموزش به كودك ميتوان در عين فعاليتهاي جمعي سلامت او را حفظ كرد.

/ 0 نظر / 61 بازدید