نکات مهم در تغذيه کودک جهت پيشگيری از رفتارهای ناخوشایند

کودکانباید در زمان خوردن غذا در وضعیت راحتی قرار گیرند و غذا نزدیک آنانباشدتا  بتوانند به راحتی غذا بخورند . <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

بشقابو لوازم غذا خوردن باید از جنس نشکن باشد تا در صورت پرت کردن یاافتادن ، باعث صدمه به کودک نشود .

قاشقنباید گودی زیادی داشته باشد و لیوان باید به اندازه کافی کوچک باشدتادر دست کودک جای بگیرد .

اکثرکودکان غذایی را که قبلاً خورده اند با طعم آن آشنا هستند و به راحتیآنرا میل می کنند .

هنگامدادن غذای جدید بهتر است ابتدا مقداری از غذای قبلی و سپس غذای جدیددادهشود .

خوردنسوپ رقیق برای کودک سخت است ،‌بهتر است کمی غلیظ باشد .

آبمیوه طبیعی بهتر از انواع صنعتی است .

باید وقت کافی برای صرف غذا داده شود و برای غذا خوردن نباید شتاب و عجلهکرد .

اشتهای کودک در روزهای مختلف متفاوت است بهتر است به او اصرار نشود کهحتماًتمام غذا را بخورد .

غذاخوردن باید در محیط بدون جنجال و یا همراه با یک موزیک ملایم سبب تحریکاشتهای کودک گردد .

غذای کودک نباید خیلی داغ باشد .

ازریخت و پاش کودک هنگام غذاخوردن ناراحت نشوید او قادر است آداب غذاخوردنرارعایت کند .

کودکنوپا فقط ۱۰ دقیقه می تواند سرسفره بنشیند .

میان وعده غذا نباید زیاد باشد که کودک غذای وعده بعد را نخورد .

صحبتکردن با کودک هنگام غذاخوردن علاقه او را به غذا بیشتر می کند .

 

 

/ 0 نظر / 48 بازدید