نکات مهم در خانه (حمام يا دوش)

ـ روی کف وان حمام قطعات پلاستيکی غير لغزنده بچسبانيد و يا اينکه تمام کف را با فرش لاستيکی بپوشانيد.
ـ در اطراف توالت(مستراح فرنگی) و وان حمام ميله نصب نموده تا در حفظ تعادل خود از آنها استفاده نماييد. هرگز در موقع نياز از ميله مخصوص حوله بهره نگيريد. در واقع آن ميله ها طوری ساخته نشده اند که بتوانند فشار زيادی را تحمل کنند.
ـ جاهائی را که ممکن است تر يا خيس باشد با فرشهای غير لغزنده و فرشهای غير لغزنده چسب دار و يا به طور کلی با قالی فرش کنيد.
ـ اگر در رفتن به وان يا خارج شدن از آن مشکل داريد، يک صندلی مخصوص دوش گرفتن و يک دوش دستی قابل حمل در حمام نصب کنيد تا بتوانيد نشسته دوش بگيريد.

/ 0 نظر / 5 بازدید