نكات ايمني در مورد كودكاني كه در خانه، تنها هستند


با یاد دادن نکاتی چند به کودکانتان امنیت آنها را در خانه برقرار کنید.
كودكان تك والد و كودكاني كه والدين آنها به سر كار مي روند اكثر اوقات در ساعات بعد از مدرسه در خانه تنها هستند. شما با آموزش نكات زير به كودكان خود مي توانيد به ايمني و سلامت آنها كمك كنيد:

• مطمئن شويد كه كودكان شما نام كامل، نشاني منزل و شماره تلفن ( منزل و محل كار والدين ) خود را مي دانند.

• به كودكان خود آموزش دهيد كه چگونه در وضعيتهاي اضطراري با شماره تلفن خاص اين موارد تماس بگيرند.

• به آنها آموزش دهيد كه هنگام گم شدن، نشاني منزل خود را به پليس بدهند تا بتوانند خانه را بيابند.

• مطمئن شويد كه كودكان شما سوار اتومبيل افراد غريبه و ناشناس نمي شوند و هديه اي از آنها قبول نمي كنند، به آنها اين نكات را آموزش دهيد و يادآوري كنيد كه حداقل به اندازه 2 متر و نيم (!) از يك فرد غريبه كه در اتومبيل است و از آنها نشاني خانه را مي پرسد، فاصله بگيرند.

• به فرزندان بزرگتر خود ياد دهيد كه چگونه قفلهاي درب و پنجره را باز و بسته كنند و در صورت وجود سيستم هاي زنگ خطر و دزدگير در خانه، چگونگي كاربردشان را به آنها آموزش دهيد.

• به آنها بگوييد، پس از رسيدن به منزل، در صورت خالي بودن خانه حتماً ورود خود را به شما از طريق تلفن اطلاع دهند يا يكي از همسايه ها را در جريان بگذارند.

• به كودك خود كليد منزل را بدهيد و به او ياد دهيد كه آن را در محل امن و مخفي به طور مثال داخل جوراب خود نگه دارد. هرگز كليد را بيرون درب منزل زير پادري نگذاريد.

• اطمينان حاصل كنيد كه كودكانتان در غياب شما به هر كسي اجازه ورود به منزل را نمي دهند. از جمله به ديگر كودكان و دوستانشان.

• به كودكان خود چگونگي پاسخگويي به تلفن يا زنگ درب منزل را آموزش دهید تا افراد ناشناس ندانند كه آنها در خانه تنها هستند.

• كودكان خود را مورد آزمايش قرار دهيد تا اطمينان حاصل كنيد كه آنها هنگام آتش سوزي يا بروز وضعيت اضطراري راه نجات خود را بلدند.

• به كودكان خود آموزش دهيد و يادآوري كنيد كه هنگام برگشت از مدرسه اگر احساس كردند كه وضعيت خانه عادي نيست و مشكلي وجود دارد ( براي مثال درب منزل باز است يا توري ها پاره شده است ) هرگز به تنهايي وارد آپارتمان يا خانه نشوند.

/ 0 نظر / 53 بازدید