يبوست در کودکان

رژيم غذائي کودک بايد متناسب با سن او باشد. مايعات بايد براساس رژيم غذائي كودك به اندازه كافي استفاده شود تا از يبوست جلوگيري شود. يبوست خود ميتواند عاملي براي ايجاد عفونتهاي ادراري باشد و برعكس عفونت ادراري ممكن است با يبوست در كودك همراه باشد بنابراين يبوست در كودكان را حتماً بايد بررسي و درمان كرد و در صورت عدم وجود مشكل خاص بايد با رژيم غذايي مناسب با آن مقابله كرد. استفاده از آب گرم موقع تميز كردن كودك، خود ميتواند باعث تحريك دفع مدفوع شود.
دستشوئي و شرايط آن براي كودكان بايد كاملاً مناسب باشد. از هر گونه ترس يا شرايط نامناسب بايد خودداري شود.
بوي نامطبوع دستشوئي، سرد بودن يا گرم بودن بيش از حد، تاريك بودن دستشوئي وجود حشرات و يا لغزنده بودن سطح دستشوئي، استفاده از مواد شوينده محرك موجد سوزش، ناراحتي براي كودك همه و همه ميتواند عاملي براي ايجاد ترس در كودك براي رفتن دستشوئي شود و بدنبال آن عفونتهاي ادراري، يبوست، اختلالات رفتاري مربوط به دفع ادرار ايجاد مي شود. براي اينكه كودكان در سن مناسب بتوانند كنترل ادرار و مدفوع را ياد بگيرند در اين سن بايد شرايط كاملاً مناسب به دور از هر گونه ترس، درد، ناراحتي، سرما، گرما و بوي نامطبوع فراهم كرد. استفاده از كفش مناسب كودك كه راحت باشد. لغزنده نباشد براي كودك مهم است. استفاده از بوي مطبوع و تهويه مطبوع در دستشوئي خود ميتواند عاملي براي ترغيب كودك براي كنترل ادرار و مدفوع باشد اين نكات اگر چه بسيار ساده است اما ممكن است مدتها خانواده و كودك را در يك بحران شديد قرار دهد.
به نقل از دکتر بتول رياضي (متخصص بيماريهاي کودکان)

/ 0 نظر / 20 بازدید