آيا مناسب است كودكان كنار والدين خود بخوابند ؟

در فرهنگ‌ پدر و مادران‌ كنوني‌ كه‌ هر نكته‌ كوچكي‌ در تربيت‌ كودك‌ توسط‌ آن‌هامورد بحث‌ و بررسي‌ قرار مي‌گيرد .شراكت‌ در تختخواب. مي‌تواند يكي‌ از مهم ترين‌موضوعات‌ باشد. اين‌ عنوان‌ در حال‌ حاضر عبارتي‌ است‌ كه‌ به‌ عادت‌ باستاني‌خواباندن‌ نوزاد روي‌ بازوي‌ پدر و مادر و در آغوش‌ آن‌ها در طول‌ شب‌ اطلاق‌مي‌شود. در فرهنگ‌ رو به‌ پيشرفت‌ پدر و مادران‌ كنوني‌ شراكت‌ در تختخواب‌ راه‌حل‌بامحبت‌تر و ملايم‌تري‌ براي‌ رفتار با كودكان‌ به‌ هنگام‌ گسترده‌شدن‌ تاريكي‌ شب‌بر تمام‌ اتاق‌هاي‌ منزل‌ به‌ شمار مي‌رود.
پدر و مادراني‌ كه‌ تختخواب‌ خود رابا فرزندشان‌ شريك‌ مي‌شوند عقيده‌ دارند كه‌ اين‌ كار خطر خفه‌شدن‌ كودك‌ وابتلاي‌ او به‌ افسردگي‌ را كاهش‌ مي‌دهد. مادران‌ را به‌ شيردهي‌ از سينه‌ خودتشويق‌ مي‌كند و حس‌ .عشق‌ كامل. نسبت‌ به‌ فرزند را در آن‌ها به‌ وجودمي‌آورد.
در حال‌ حاضر خواباندن‌ كودك‌ (به‌خصوص‌ نوزاد) در كنار پدر و مادر دربيش‌تر كشورهاي‌ اروپايي‌ و امريكايي‌ دارد به‌ يك‌ .مد. تبديل‌ مي‌شود. البته‌بسياري‌ از پدر و مادرها كه‌ اين‌كار را انجام‌ مي‌دهند، واقعاً از دلايل‌ علمي‌ وپيامدهاي‌ روانشناسي‌ آن‌ و اين‌كه‌ آيا اين‌ كار خوب‌ است‌ يا بد اطلاعي‌ ندارند.در عين‌ حال، هنوز بسياري‌ از والدين‌ با فراگرفتن‌ تعليمات‌ قبلي‌ از روش‌ دكترريچارد فربر استفاده‌ مي‌كنند.
در اين‌ روش‌ نوزاد را در گهواره‌ قرار مي‌دهند واو را تنها مي‌گذارند تا هرچه‌ دلش‌ مي‌خواهد گريه‌ كند. برخي‌ قوانين‌ پيچيده‌ دراين‌ زمينه‌ وجود دارد كه‌ بر اساس‌ آن‌ها پدر و مادر اوايل‌ پس‌ از پنج‌دقيقه‌ وسپس، بعد از پانزده‌دقيقه‌ و به‌ مرور پس‌ از بيست‌دقيقه‌ نزد كودك‌ مي‌آيند. دكترفربر به‌ والدين‌ قول‌ مي‌دهد كه‌ با استفاده‌ از اين‌ روش‌ پس‌ از تنها چند شب،كودكي‌ خواهند داشت‌ كه‌ تمام‌ شب‌ را به‌تنهايي‌ و در آرامش‌ كامل‌ در اتاق‌ خودخواهد خوابيد. اين‌ شرايط‌ شايد كمي‌ سنگدلانه‌ به‌ نظر برسد، اما نكته‌ اصلي‌ دراين‌ شيوه‌ آن‌ است‌ كه‌ والدين‌ نيز بتوانند كمي‌ بخوابند؛ زيرا اين‌ پزشك‌ معتقداست‌ زماني‌كه‌ نوزاد در اتاق‌ والدين‌ مي‌خوابد، پدر و مادر نمي‌توانند به‌ قدركافي‌ استراحت‌ كنند و اين‌ روي‌ كيفيت‌ مراقبت‌ و رسيدگي‌ آن‌ها به‌ نوزاد تاثيرمي‌گذارد. زماني‌كه‌ عادت‌ خوابيدن‌ با پدر و مادر در كودك‌ به‌ وجود آيد، تا سنين‌بالاتر نيز اين‌ رفتار ادامه‌ خواهد داشت. مادري‌ از اين‌كه‌ مجبور است‌ هر شب‌حداقل‌ پنج‌بار به‌ خاطر كودكانش‌ از خواب‌ بيدار شود نزد پزشك‌ خود شكايت‌ مي‌كرد.او حق‌ داشت، زيرا فرزندانش‌ شش‌ و هشت‌ساله‌ بودند.
مطالعه‌اي‌ در يكي‌ ازدانشگاه‌هاي‌ امريكا ثابت‌ كرده‌ است‌ كه‌ هيچ‌ نوزادي‌ نبايد تا دوسالگي‌ درتختخواب‌ پدر و مادر خود بخوابد؛ زيرا ممكن‌ است‌ زير يكي‌ از والدين‌ خفه‌ شود،بين‌ ديوار و تختخواب‌ بي‌لبهِ والدين‌ به‌ دام‌ بيفتد يا بلاهاي‌ ديگري‌ بر سر اوبيايد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

با تمام‌ اين‌ اوصاف، هر روز تعداد بيش‌تري‌ از والدين‌ تختخواب‌ خود را در اختيارنوزادانشان‌ قرار مي‌دهند، زيرا فكر مي‌كنند رهاكردن‌ كودك‌ به‌ حال‌ خود تا .گريه‌كند و بخوابد. يك‌ روش‌ انساني‌ و شايستهِ قلب‌ پرعطوفت‌ والدين‌ نيست.
يك‌پزشك‌ كودكان‌ مي‌گويد: .من‌ اغلب‌ مي‌شنوم‌ كه‌ متخصصان‌ عليه‌ خواباندن‌ كودكان‌در تختخواب‌ پدر و مادر بحث‌ مي‌كنند...؛ اما در محيط‌ كارم، من‌ پيامدهاي‌ روش‌پدر و مادر محور و به‌ حال‌ خود رهاكردن‌ كودكان‌ را مي‌بينم. بيش‌تر اين‌ كودكان‌به‌ هنگام‌ بزرگسالي‌ در پي‌ معالجات‌ رواني‌ براي‌ خود هستند. عمومي‌ترين‌نارسايي‌ رواني‌ در بين‌ اين‌ كودكان‌ ديروز و بزرگسالان‌ امروز افسردگي، اضطراب‌ ودشواري‌ در ايجاد رابطه‌هاي‌ صميمي‌ است..
به‌ عقيده‌ اين‌ پزشك، كودكاني‌ كه‌در نوزادي‌ به‌ حال‌ خود رها مي‌شوند تا تنها بخوابند در بزرگسالي‌ مجنون‌ مي‌شوند.پزشك‌ ديگري‌ مي‌گويد: .... من‌ موافق‌ نيستم. بسياري‌ از كودكاني‌ كه‌ به‌ اين‌شيوه‌ بار مي‌آيند به‌راحتي‌ با آن‌ كنار مي‌آيند و هرگز مشكلي‌ پيدا نمي‌كنند..مي‌توان‌ از چشمان‌ اين‌ پزشك‌ روانشناس‌ كودك‌ خواند كه‌ او به‌ اظهارات‌ خوداطمينان‌ چنداني‌ ندارد.
پدر و مادرهايي‌ كه‌ با نوزاد خود در يك‌ اتاق‌نمي‌خوابند معمولاً در چشم‌ ديگران‌ .هيولاهاي‌ خونسرد. معرفي‌مي‌شوند.
والديني‌ كه‌ كودكان‌ خود را در اتاق‌ خود مي‌خوابانند، اصرار دارند تاتوجيهاتي‌ اخلاقي‌ براي‌ اين‌ كار ارائه‌ دهند. اما واقعيت‌ آن‌ است‌ كه‌ كودكان‌پس‌ از يك‌ دوره‌ زماني‌ مشخص‌ (به‌خصوص‌ پس‌ از سه‌سالگي) ديگر نبايد در تختخواب‌والدين‌ خود بخوابند. اين‌ كار ناخودآگاه‌ باعث‌ پرتوقع‌شدن‌ كودك‌ مي‌شود ووالدين‌ را براي‌ هميشه‌ وادار به‌ دادن‌ امتياز به‌ آن‌ها خواهد كرد..

 

/ 0 نظر / 11 بازدید