نكاتي كه والدين بايد در مورد ترس بدانند

ترس از مدرسه همرديف ترس از جدايي است و غالباً در زمان دبستان يا ورود از يك مرحله به مرحله ديگر (به طور مثال از دبستان به راهنمايي) روي مي دهد و تقريباً پس از گذشت 2 تا 3 ماه از بين مي رود.
ترس از جدايي
اين مسئله غالباً زماني بروز مي كند كه كودك به كودكستان يا مدرسه مي رود و مدت آن تقريباً 6 تا 8 هفته است. ترس از جدايي در كودكان بزرگتر نيز به خاطر ترس از تاريكي و دوري از خانه امري غير عادي نيست، بخصوص زماني كه والدين شبها از منزل خارج مي شوند يا كودكان شب را در محيطي جز خانه سپري مي كنند.
● توصيه: بموقع به دنبال كودك خود برويد. شبها او را منزل تنها نگذاريد. قبل از 10 سالگي كودك نبايد بيشتر از 1 تا 2 ساعت در بعدازظهر تنها بماند. گرفتن پرستار مي تواند در رفع اين مسئله كمك بسزايي كند.

ترس از شب
ترس از تاريكي، هيولا، دزد و خواب بد نيز در اين مقوله مي گنجد. اين نوع ترس بيشتر در كودكان 3 تا 7 سال كه قوه تخيل آنها بسيار قوي است، بروز مي يابد. البته گاه ممكن است كه علت آن تجربه واقعي باشد.
● توصيه: سعي كنيد كه كودك با آرامش و با خيالي آسوده به خواب برود. در را باز بگذاريد و چراغ خواب را روشن كنيد تا كودك به خواب برود. پرده هاي اتاق را جمع كنيد؛ بخصوص در صورتي كه سايه اي ايجاد مي كنند. براي كودك توضيح دهيد كه سر و صداهايي كه از بيرون مي شنود، مربوط به چه چيزي هستند.

ترس از مدرسه
ترس از مدرسه همرديف ترس از جدايي است و غالباً در زمان دبستان يا ورود از يك مرحله به مرحله ديگر (به طور مثال از دبستان به راهنمايي) روي مي دهد و تقريباً پس از گذشت 2 تا 3 ماه از بين مي رود.
● توصيه: روابط خود را با مدرسه، همكلاسيها و معلمهاي فرزندتان بيشتر كنيد. در انجمنها و گرد هماييهاي مدرسه شركت كنيد. از اين طريق فرزند شما به مدرسه بيشتر اعتماد مي كند و ياد مي گيرد كه بر ترس از جدايي غلبه كند.

ترس از حشرات
علت ترس يا تنفر بيش از اندازه، هنگام نگاه كردن به عنكبوت، كرم و ...، وسواسي بودن كودك يا شنيدن داستانهاي ترسناك درباره آنهاست. بروز اين نوع ترس غالباً در آغاز نوجواني است. اين امر نشان دهنده بروز احساسات جنسي نيز هست.
● توصيه: فرزند خود را مسخره نكنيد و نگذاريد كه دوستانش از اين مسئله مطلع شوند تا با آن تفريح كنند. براي او فوايد آن حشره را ذكر كنيد و به او بگوييد كه زندگي بايد با آنها ادامه پيدا كند.

ترس از حيوانات ( خانگي )
در صورتي كه پيش زمينه بدي در اين باره وجود نداشته باشد، علت اين ترس را بايد در واكنشهاي ناگهاني خود شخص به اين حيوانات ريشه يابي كرد.
● توصيه: اين موقعيت را برايش فراهم كنيد كه خشم و عصبانيت خود را خالي كند. به او بگوييد كه در مقابل حيوانات بيگانه چه رفتاري از خود نشان بدهد. با فرزند خود به باغ وحش برويد و حيوانات را به او نشان دهيد ولي او را مجبور نكنيد كه حيوان را نوازش كند.

ترس از استقلال و اشتباه
اين ترس معمولاً در مقابل اعمالي است كه انجام آنها نياز به اراده قوي و احساس مسئوليت فردي دارد. اين ترس در اولين روز مدرسه و همچنين در دوران بلوغ به صورت ترس از رقابت و امتحان آشكار مي شود و با اختلال تمركز و بروز احساسات شديد خود را نشان مي دهد. (به طور مثال: من از ورزش متنفرم !)
● توصيه: خونسردي خود را حفظ كنيد. انتظارات بيش از اندازه از او نداشته باشيد. تا حد امكان از انتقاد و سرزنش كردن بپرهيزيد، اما نگذاريد كه فرزند شما از زير بار امتحان و رقابت شانه خالي كند. انجام اعمالي كه باعث تمدد اعصاب مي شوند، براي رفع ترس از امتحان بسيار مفيدند، مانند تمرينات يوگا يا هيپنوتيزم.

/ 0 نظر / 5 بازدید