ميزان و تعداد شيردهي در طول شبانه روز

شيرمادر هضم آساني دارد و زمان و برنامه مشخصي براي تغذيه شيرخوار نمي توان ارائه کرد . اين واقعيت طبيعي است که وقتي شکم شيرخوار بطور مرتب پر باشد و پستان ها پي در پي تخليه شوند از بسياري مشکلات شيردهي پيشگيري مي شود . هيچ جدول زماني نمي تواند مشخص کننده زمان شيردهي باشد . برخي کودکان زودتر از ۲ ساعت يکبار و برخي ديگر فواصل زماني طولاني تر نياز به تغذيه دارند . <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

آنچه مسلم است اگر کودک از نظر افزايش وزن مشکلي نداشته باشد مي تواند بعد از حدود ۲۰ دقيقه عمل شيردادن را قطع کنيد و مطمئن باشيد که کودک گرسنه نخواهد ماند .

در مورد کودکاني که بعد از خوردن چند دقيقه شير تمايل به خوابيدن پيدا مي کنند و مادر مطمئن است که هنوز کودک سير نشده است توصيه مي شود که با عوض کردن پستان و يا گرفتن آروغ و نيز تعويض پوشککودک را بيدار نگه داشته تا به شيرخوردن ادامه دهد . البته ميزان خيس و کثيف شدن پوشک کودک معيار خوبي براي ميزان سيرشدن کودک خواهد بود .

در مورد بچه اي که فقط مدت کوتاهي شيرمي خورد بهتر است سعي کنيد در فواصل زماني کوتاهتر يا بطور مکرر و پي درپي به او شير بدهيد .

يکي از معيارهاي مهم در ميزان کافي بودن شيرمادر جدول رشد کودک است هر کودک شيرخوار ماهانه حدوداً بين ۶۰۰-۵۰۰ گرم وزن اضافه مي کنند که نشان دهنده سلامت کودک و کافي بودن شيرمادر است . البته کودک در ۲ هفته اول تولد وزن کم مي کند .

معيار ديگر در کافي بودن شيرمادر تعداد پوشک خيلي خيس کودک در شبانه روز است که بين ۶ تا ۸ عدد مناسب است . کودک براي ۶ هفته اول معمولاً ۲ تا ۵ بار مدفوع در طول روز خواهد داشت

 

/ 0 نظر / 5 بازدید