خانه تكاني شب عيد ( قسمت اول )

نوروز به همراه خود شادماني، نشاط، تميزي و تازگي ميآورد؛ و چه چيز از اين باشكوهتر و دلپذيرتر كه با هر گردش طبيعت تمام اشيا و اثاثيه منزل پاك و پاكيزه شوند.
در اين شماره با چند راهكار مفيد براي تميزكردن منزل و وسايل آن آشنا ميشويد.

ديوارها

O براي تميزكردن ديوارهايي كه رنگ روغني دارند، از اين محلول استفاده كنيد: يك سطل آب گرم، يكدوم پيمانه بوراكس(borax) ، يكدوم قاشق مرباخوري مايع ظرفشويي و يك قاشق غذاخوري آمونياك؛ حين استفاده از محلول حتماً دستكش بپوشيد. (بوراكس را ميتوانيد از مغازههاي مواد شيميايي -- بهداشتي تهيه كنيد.)
O مخلوط يكپيمانه آمونياك، يكچهارم پيمانه جوش شيرين و يكدوم پيمانه سركه در يك سطل آب داغ نيز فرمول ديگري براي تميزكردن سطح ديوارهاي رنگروغني و يا كاشي و سراميك است.
O لكههاي مداد رنگي بچهها روي ديوار را بهوسيله يك مسواك كهنه و كمي خميردندان پاك كنيد.
O لكههاي مداد آرايشي يا مداد شمعي را با پنبه آغشته به روغن بچه پاك كنيد.
O شوره و سفيدك روي كاشي و سراميك را ميتوان با مالشدادن يك تكه ليموترش يا دستمال آغشته به سركه روي سطح مورد نظر از بين برد.
O واكس اتومبيل تميزكنندهِ خوبي براي كاشي است. آن را به كار گيريد و پيش از خشكشدن با دستمال نرم مالش دهيد.
O براي پاككردن لكه از روي آجر، سطح مورد نظر را با آجر مشابه ديگر بساييد و يا از تكهاي سنبادهِ نرم كمك بگيريد.

وسايل برقي

O قسمت بيروني و ديوارههاي وسايل برقي را بعد از پاككردن با دستمال مرطوب، بهوسيله پنبه آغشته به الكل صنعتي براق و تميز كنيد.
O براي جرمگيري اتوي بخار و رفع گچ، مقداري سركه سفيد (سركه تصفيهشده) داخل محفظه آب آن بريزيد. بعد از 24 ساعت، آن را خالي كنيد؛ و سپس با چند بار پر و خاليكردن از آب، محفظه را شستوشو دهيد.
O بخشهاي قابل شستوشوي آبميوهگيري ممكن است در اثر استفاده زياد رنگ گرفته باشند. براي پاككردن و نيز جلوگيري از رنگگرفتن آنها، يكدوم فنجان مايع سفيدكننده، يكچهارم فنجان جوش شيرين و چهار فنجان آب گرم را با هم مخلوط كنيد و با اسفنج روي قسمتهاي مورد نظر بماليد. همچنين ميتوانيد به مدت ده دقيقه آنها را در اين مايع بخيسانيد. سپس بشوييد و كاملاً خشك كنيد.
O يكي ديگر از لوازم برقي كه بيشتر خانمها با آن مشكل دارند مايكروويو است. براي تميزكردن اين وسيله، نيمي از يك ليموترش بزرگ را در كاسهاي آب قرار دهيد و بگذاريد پنج تا ده دقيقه (بسته به ميزان كثيفي دستگاه) در مايكروويو بجوشد. بخار ليمو باعث تبخير لكههاي چرب ميشود و بوي بد را از ميان ميبرد. در پايان با يك دستمال كتاني خشك ديوارههاي داخل دستگاه را تميز كنيد.
دستمال آغشته به آب ليموترش تازه يا الكل نيز براي تميزكردن مايكروويو و ازبينبردن چربيها بسيار سودمند است. هرگز از دستمال زبر، اسكاچ يا سيم ظرفشويي براي تميزكردن دستگاه استفاده نكنيد. براي پيشگيري از پاشيدن چربي غذا به ديوارهها بهتر است هنگام پخت روي غذاهاي چرب را با سلفون بپوشانيد.
O اثر انگشت بچهها بر صفحه تلويزيون منظره نازيبايي به وجود ميآورد. تلويزيون را هنگام تميزكردن خاموش كنيد. ابتدا با يك دستمال خشك غبار آن را بگيريد؛ و سپس با پنبه آغشته به محلول آب و الكل صفحه تلويزيون را تميز كنيد. الكل لكههاي چرب و اثر انگشت را برطرف ميكند. توصيه ميشود از دستمال حولهاي و پرزدار استفاده نكنيد. ديوارههاي غيرشيشهاي تلويزيون را نيز ميتوانيد با پارافين مايع براق كنيد و با دستمال خشك، چربي اضافي را بگيريد و براق كنيد. اين روش براي تميزكردن ضبط صوت و ويدئويي كه رنگ تيره دارند هم مناسب است.

ظرفشويي و دستشويي

O سينكsink) /ظرفشويي) معمولاً از جنس استيل است. بهتر است از مواد سفيدكننده قوي براي تميزكردن استفاده نكنيد، زيرا رنگ استيل كدر ميشود.
O جوش شيرين براي تميزكردن سينكهاي استيل عالي عمل ميكند. اين ماده را به عنوان پودر تميزكننده به كار گيريد.
O براي تميزكردن سينكهاي آلومينيومي و چيني محلول پودر ماشين لباسشويي توصيه ميشود. بعد از آبكشي، با روزنامه مچالهشده سينك را برق بيندازيد.
O براي ازبينبردن لكهها و رسوبات آب روي سينك، پارچهاي را به سركه سفيد آغشته كنيد و روي سطح را با آن مالش دهيد.
O نمك ماده طبيعي مناسب براي ضدعفونيكردن سينك است. براي اين منظور نمك خشك را روي سطح آن بپاشيد و پس از نيم ساعت بشوييد.

/ 0 نظر / 17 بازدید