روشهاي تربيتي در کودکان(۱)

يک مقاله جالب از سايت صدا و سيما پيدا کرده ام در چند قسمت به اطلاعتان می رسانم


نوزادتان را به پشت بخوابانيد تا از اين طريق سندرم مرگ ناگهاني نوزاد را کاهش دهيد . نوزاد را روي تشک سفتي بخوابانيد که اندازه تختش باشد . لحاف ، بالش و اسباب بازيهاي پارچه اي را از تخت نوزاد دور کنيد . به جاي پوشاندن نوزاد با پتو از روانداز استفاده کنيد . اگر از پتو استفاده مي کنيد ، سعي شود پاهاي نوزاد به انتهاي تخت نزديک باشد .

پتوي نازکي دور تشک تخت او بپيچانيد ، طوري که تنها زير سينه نوزاد قرار بگيرد . نوزادتان را هرگز روي تشک نرم ، بالش يا ديگر سطوح نرم نخوابانيد .

در شش ماهگي :

بعضي نوزادان از شش ماهگي تمام شب را مي خوابند . اما بيشتر اوقات ممکن است نوزادتان از خواب بيدار شود و نياز به آرام کردن داشته باشد . هنوز هم برخي نوزادان در اين سن ممکن است به خوردن شير در شب نياز داشته باشند .

به نوزاد کمک کنيد براي آرام کردن خودش و به خواب رفتن راهي پيدا کند مي توانيد از اين راهنمايي ها استفاده کنيد :

- کنار تخت نوزادتان بمانيد . بگذاريد بداند شما نزد او هستيد . نيازي نيست او را بغل کنيد.

- نوزادتان را به آرامي نوازش کنيد .

- با نوزادتان حرف بزنيد . لحن صدايتان به نوزاد مي فهماند که همه چيز مرتب و وقت خوابانيدن است .

- سعي کنيد براي خواب زماني تعيين کنيد . اين زمان را مي توانيد با انجام کارهايي نظير حمام کردن ، خواندن داستان ، کم نور کردن اتاق ، تکان دادن تخت يا لالايي خواندن به نوزاد بفهمانيد .

- اگر در اين مورد به راهنمايي هاي بيشتري نياز داشتيد با پزشک نوزادتان مشورت کنيد .* چرا نوزادان در برخورد با افراد غريبه گريه مي کنند ؟

بيشتر نوزادان در سن ۸ تا ۹ ماهگي در مرحله اي قرار دارند که فقط دلشان مي خواهد نزد افرادي باشند که آنها را به خوبي مي شناسند . سعي کنيد احساس نوزادتان را درک کنيد . براي آشنايي اش با افراد جديد به او زمان بدهيد . نوزادتان را مجبور نکنيد بغل کسي بماند که او را نمي شناسد يا کم مي بيند

/ 0 نظر / 19 بازدید