گاز داخل شكم (باد شكم)

در دوران كودكي خالي شدن باد شكم باعث خنده مان ميشد، اما در بزرگسالي ديگر نبايد آن را به سخره گرفت. به موازات بالا رفتن سن دستگاه گوارشي بيشتر تحريك ميشود و مشكلات بسياري از جهت باد شكم ايجاد ميكند. دكتر راجرل گبهارد متخصص دستگاه گوارش ميگويد: باد شكم چندش آور است، اما نبايد آن را يك مشكل پزشكي محسوب كرد. اكثر افراد روزانه به تقريب نيم تا يك و نيم ليتر گاز در شكم توليد ميكنند، و تنها راه چاره براي رهايي از فشار حاصل از گاز شكم آن است كه گاز مزبور را از راه دهان و يا از راه مقعد خارج سازيم.
دكتر گبهارد ميگويد: يك فرد معمولي روزانه 14 تا 20 مرتبه باد شكم خالي ميكند، كه به نظر ميرسد زياد باشد ولي در واقع زياد نيست بلكه بسيار طبيعي است.
به اين ترتيب احتمالا ترجيح داده ميشود كه گمان مسخره پنداشتن باد شكم كاهش داده شود.
وي مي افزايد: راه هاي بسيار ساده اي وجود دارد كه با عملي ساختن آن ميتوان صداي خروج باد شكم را از بين برد. باد شكم را ميتوان به طرق زير از بين برد و يا لااقل آن را كاهش داد.

پيش از هرگونه اقدام اين عمل را معمول داريد
خوراكيهاي نفاخ را جيره بندي كنيد
دكتر گبهارد متذكر ميشود: غذاهايي كه داراي كربوهيدرات هستند توليد نفخ ميكنند. چنانچه غذاي مشخصي از نظر توليد نفخ مورد ظن است، آن را به مدت سه روز از رژيم غذايي خود حذف نماييد و ببينيد آيا مشكل كاهش داده شده است يا خير. در اين سه روز با انجام روش «آزمايش و خطا» ميتوانيد بدترين غذاهاي نفاخ را پيدا كنيد.
اينك توضيح آن: در پيش گفته شد كه شكم روزانه يك دوم تا يك و يك دوم ليتر گاز توليد ميكند، دكتر گبهارد ميگويد: بخش اعظم اين گاز وسيله باكتريهاي بي ضرري كه در روده بزرگ زندگي ميكنند توليد ميشود. هر زمان كه خوراكي محتوي كربوهيدرات بخوريد، دستگاه گوارش قادر به هضم آن به طور كامل نيست و لذا باكتريهاي مورد اشاره كار هضم كامل را انجام ميدهند. فعاليت باكتريهاي مزبور براي هضم غذا يك توليد فرعي و جنبي دارد كه به آن باد شكم ميگويند.
شماري از خوراكيها در ارتباط با نوع كربوهيدراتي كه در آنها وجود دارد و ميخوريد و يا آنزيمي كه ممكن است فاقد آن باشيد(لاكتوز كه توليدات لبني را هضم ميكند) ميتوانند از نظر توليد گاز مشكل ساز باشند.
دكتر گبهارد يادآور ميشود: انواع لوبياها، سبزيجاتي كه سلولز زياد دارند(براكلي و گل كلم)، توليدات لبني، غذاها يا داروهاي تقويتي كه الياف زياد داشته باشند، بيشترين مشكلات معمولي را از نظر گاز با خود دارند.
البته تمام اين خوراكيها جزو غذاهايي ميباشند كه در يك رژيم غذايي سالم به مصرف ميرسند، و لذا لازم نيست كه همه آنها را از فهرست غذايي حذف نماييد. اما حذف يكي از مشكل سازترين آنها ممكن است بسيار موثر واقع شود.

راه هاي عاقلانه ديگر
استفاده كردن از شير را متوقف سازيد
ممكن است متوجه شده باشيد كه شير و توليدات لبني مانند پنير و بستني ممكن است گاز زيادي در شكم توليد كنند، اين مسئله قابل درك است. هر چه سن بالا رود بدن آنزيم لاكتوز را كمتر توليد ميكند (اين آنزيم هضم كننده قند طبيعي داخل شير يعني لاكتوز ميباشد).
فقدان آنزيم لاكتوز موجب توليد گاز در شكم ميشود.
دكتر هريس كليرفيلد ميگويد: اگر به خاطر تقويت استخوان شير مصرف ميكنيد، از
Lactaid كه هاضم لاكتوز شير بوده و در كانتر داروخانه ها يافت ميشود استفاده نماييد. قبل از رسيدن باكتري به بدن، اين ماده آن را براي هضم لاكتوز آماده ميسازد. همچنين غالب فروشگاه هاي بزرگ يا سوپرماركت ها شير يا پنير كم لاكتوز را ميفروشند.

لوبيا را قابل هضم نموده و سپس مصرف كنيد
دكتر گبهارد ميگويد: ميتوانيد با اضافه كردن چند قطره
Beano به غذا مقدار گاز شكم و گاز حاصل از مصرف لوبياهاي مختلف را كاهش دهيد.
Beano مجموعه قندهايي را كه در غذا يافت ميشود هضم ميكند و عمل سيستم گوارشي را آسان ميسازد.

مواد نفاخ را خوب خيس كنيد
دكتر جيمز دوك ميگويد: راه ديگر جلوگيري از باد شكم يا نفخ و جلوگيري از نفخ لوبياهاي مسئله ساز آن است كه شبانه آنها را در ظرف آبي خيس كنيد و روز بعد آب آنها را گرفته و قبل از شروع به پخت، آب به آن اضافه نماييد. اين عمل كربو هيدراتهاي مزاحم را از بين ميبرد. بهتر آن است يك هويج كوچك پس از خيس كردن لوبياها به آن اضافه كنيد. زيرا هويج به دستگاه گوارش آرامش ميبخشد.

عمل بلع را با هوشياري انجام دهيد
دكتر گبهارد ميگويد: مقدار هوايي كه ميبلعيد اثر فوق العاده اي در ميزان باد شكم دارد. هر چند كه قسمت اعظم آن باد شكم يا گاز معده از راه تخليه فضولات و عمل طبيعي «باد در كردن» به خارج فرستاده ميشود. زماني كه با سرعت غذا بخوريد و مايعات بياشاميد، ناخودآگاه مقداري هوا ميبلعيد. همچنين وقتي كه آدامس بجويد، يا يك قرص شيريني خشك و سفت را مِك بزنيد و يا سيگار بكشيد، هواي زيادي را به داخل شكم ميفرستيد. بعضي افراد فقط به خاطر عصبانيتشان هوا فرو ميدهند، و اين موضوعي است كه بايد مد نظر باشد. همچنين دندانهاي مصنوعي نامناسب موجب بلع هواي بيشتري ميشوند. بنابر اين اگر از دندان مصنوعي استفاده ميكنيد، بايد آنها را وسيله دندانپزشك به خوبي آزمايش كنيد تا اطمينان يابيد كه درست قالب دهان شما هستند و متناسب فكها ساخته شده اند.
دكتر گبهارد تذكر ميدهد: در موقع شام خوردن براي خوردن غذا عجله به خرج ندهيد و غذا را با تأني و به آرامي بخوريد. به جاي سركشيدن يك نفس مايعات، آنها را جرعه جرعه بنوشيد و زمان هوايي را كه ميبلعيد در نظر داشته باشيد. آخرين مطلب آن كه از جمله كساني باشيد كه دائما قلم خود را ميجوند، قلم موجب ميشود كه دندانها از هم فاصله گرفته و در واقع باعث ميشوند نتوانيد مقدار زيادي هوا ببلعيد.

با سودا خداحافظي كنيد
دكتر كليرفيلد ميگويد: كربوني كردن آشاميدني هاي غيرالكلي، آبهاي معدني، آبجو و ساير مايعات كربوني شده باد شكم توليد ميكنند. همين گاز است كه در مشروبات توليد حباب كرده و زماني كه اين گاز داخل شكم ميرود، حبابهاي مزبور را به همراه دارد.
او توصيه ميكند: چند روز از مصرف اين آشاميدني ها اجتناب كنيد و ببينيد آيا علائم باد شكم از بين رفته است يا خير.

از خوردن غذا و داروي لازم براي سلامتي تان محروم نمانيد
دكتر گبهارد ميگويد: هر چيز تازه اي كه به رژيم غذايي اضافه ميگردد مانند داروهاي تقويتي الياف دار، يا غذاهاي لوبيادار(چيلي) در كوتاه مدت ميتواند توليد باد شكم نمايد، اما اگر به استفاده از خوراكيهاي الياف دار ادامه دهيد، ممكن است بدنتان به آن عادت كرده و خود را با آن تطبيق دهد. لذا اگر غذا يا داروي تقويتي از نظر حفظ سلامتي برايتان مهم است از خوردن آن صرفنظر نكنيد، زيرا يكي دو مرتبه باد خالي كردن نبايد آنقدر ناراحت كننده باشد كه از سلامتي دست بكشيد. او توصيه ميكند: از مقدار كم شروع كنيد و به تدريج بر مقدار مصرف آن بيفزاييد. براي يك هفته روزانه 5 گرم الياف به مقدار اليافي كه مصرف ميكنيد بيفزاييد. سپس هفته دوم روزانه 5 گرم به مصرف خود اضافه نماييد و به همين ترتيب پيش برويد تا مقدار مصرف تان به 25 تا 35 گرم در روز برسد. به اين ترتيب بدن به مرور زمان گاز كمتري توليد خواهد نمود.

مصرف
Sorbitol را منظم كنيد
دكتر گبهارد متذكر ميگردد: سوربيتول قندي است كه بدن در هضم آن مشكل داشته و به عنوان شيرين كننده مصنوعي در آدامسها، شيريني ها، و در بسياري از غذاهاي ويژه افرادي كه به بيماري قند دچارند، به مصرف ميرسد. همچنين به طور طبيعي در بعضي از ميوه ها از جمله سيب، گلابي، آلو، و هلو يافت ميشود ولي فقط نوع تمركز يافته آن(
ConcentratedSorbitol) كه در خوراكيهاي بسته بندي شده يافت ميشود توليد باد شكم مينمايد. او مي افزايد: اگر مقدار زيادي از اين خوراكيها مصرف ميكنيد، سعي كنيد مصرف را متوقف سازيد.

به غذاها ادويه اضافه كنيد
دكتر دوك ميگويد: مواد گياهي تسكين بخش ممكن است با آرامش بخشيدن به دستگاه گوارش به حل مشكل كمك كنند. بعضي از اين مواد عبارتند از: گل پر، جعفري، ريحان، قرصهاي نعنا، ليمو، تخم
Amise، Bergamol، fennel،Balm، Sage، و Thyme اضافه نمودن كمي از آنها به خوراكيها ميتواند حلال خوش طعم مشكلتان باشد.

از ذغال استفاده كنيد
دكتر كلير فيلد ميگويد: قرص ذغال فعال شده كه در كانتر داروخانه ها يافت ميشود راه حلي است كه گاز را جذب نموده و در عين حال آرامش ميبخشد. وي اضافه ميكند: گرچه تاكنون اثربخشي ذغال در رفع مشكل نفخ از ديدگاه پزشكي در ابهام مانده است، اما استفاده از آن بي ضرر ميباشد. كلير فيلد اضافه ميكند: دستورات پشت بسته را از نظر مقدار مصرف بخوانيد، و فقط آگاه باشيد اگر مدفوع شما رنگ سياهي به خود گرفت وحشت نكنيد، اين سياهي در نتيجه مصرف ذغال پيدا شده است
.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

/ 2 نظر / 5 بازدید

salam be maa ham sar bezanin