با اين 9 روش حافظه اي پرقدرت داشته باشيد!

همه افراد، خواهان يك حافظه پرقدرت هستند.ولي در اصل، داشتن حافظه اي قوي، كمي هم در اختيار خود ما است. كارشناسان براي اين منظور 9 روش ساده را پيشنهاد مي كنند.
پزشكاني كه در بيمارستان «گوي» وابسته به دانشگاه كينگ انگلستان فعاليت دارند، اظهار مي دارند كه مغز به نرمش مخصوص مغز، ويتامين و چيزهايي كه حاوي مواد معدني است، احتياج دارد. در عين حال 9 روش براي قوت بخشيدن به حافظه را پيشنهاد مي كنند.

1 – مصرف سويا: وجود استروژن طبيعي در سويا، باعث قوي شدن حافظه مي شود.

2 – مواد معدني لازم براي حافظه: كمبود آهن در بدن باعث ضعيف شدن حافظه مي شود. دليل آن هم اين است كه كمبود آهن، موجب كمبود هموگلوبين در خون مي شود و درنتيجه اكسيژن كافي به مغز نمي رسد.

3 – قهوه: كافئين موجود در قهوه باعث بالا رفتن پتانسيل ذهن و قوي شدن حافظه مي شود.

4 – نرمش هاي ذهني: اشخاصي كه ذهن خود را هميشه در حال فعاليت نگاه مي دارند، از حافظه بهتري برخوردار هستند.

5 – نرمشهاي بدني: در هفته 3 مرتبه در هر نوبت نيم ساعت نرمش بدني، باعث كاهش استرس منجر به ضعيف شدن مي شود.

6 – جويدن آدامس: در حال جويدن آدامس، قسمت «هيپوگامپوز» مغز بهتر كار مي كند.

7 – گوشت چرب ماهي: در هفته سه مرتبه گوشت پرچرب ماهي يا 3 روز در هفته قرص هاي 330 ميلي گرمي روغن ماهي باعث قوي شدن حافظه مي شود و تامين اسيد روغني «مگا3» مورد نياز بدن از اين راه كاملاًميسر است.

8 – چاي سبز: براي رفع خستگي ذهن، بهترين چاره خوردن چاي سبز است كه علاوه بر تقويت ذهن، براي تنظيم فشار خون نيز فايده آور است.

9 – ويتامين B: براي رسيدن اكسيژن كافي به مغز و حفاظت آن در استرس هاي موجود و تقويت حافظه، وجود ويتامين 13B و 3B نقش مهمي را ايفا مي كند.


/ 0 نظر / 36 بازدید