احوالپرسی از دوستان و بازديد کنندگان عزيز

1.gif
سلام عزيزان .اموز بعد از گذشت ۴ روز استراحت در منزل بهمراه پسرم که خروسک گرفته حالمان رو به بهبودی است. البته پسرم خيلی بيتابی ميکند و بنظر ميرسد که دلش هوای بيرون (ددر) را کرده ميدانيد از يک بابت دلم براش ميسوزد بيچاره چقدر تو خونه من و در و ديوار را ببيند.ديروز با امير محمد +همسرم رفته بوديم فروشگاه رفاه فقط برای گردش.درست نيم ساعت تو فروشگاه اجناس را نگاه ميکرديم فقط ميخواستيم پسرم يک هوائی بخورد ودر ضمن در جای سرد نباشيم .

به اميد ديدار بعد .خداحافظ

/ 0 نظر / 21 بازدید