خانه تكاني شب عيد ۲

براي برگزاري جشن نوروز مقدماتي لازم است. مردم در اين ايام به پاكيزهكردن خانههاي خود ميپردازند؛ و كمتر خانوادهاي است كه در اسفندماه مشغول خانهتكاني نباشد. آنچه با شستن تميز ميشود، ميشويند؛ از جمله فرش، گليم و پردهها؛ ظروف مس، ورشو و نقره را هم پرداخت و سفيدكاري ميكنند؛ و...
خانهتكاني شب عيد، سنتي ارزشمند و جالب براي پاككردن و زيباسازي خانه است. در شماره قبل راهكارهايي براي تميزكردن ديوارها، وسايل برقي، فر، اجاق گاز، ظرفشويي و دستشويي تقديم خوانندگان گرامي شد. اميد كه قسمت دوم و پاياني اين مطلب نيز مورد استفاده شما عزيزان قرار گيرد

پنجره، شيشه و آينه

Oتوصيه ميشود در روزهاي بسيار سرد كه شيشهها يخ زدهاند آنها را پاك نكنيد. در اين وضعيت شيشه بسيار ترد و شكننده ميشود و امكان شكستن آن زياد است.
O شيشههاي رسوبگرفته را با مخلوط آب و سركهِ سفيد تميز كنيد.
O دو پيمانه آب، نصف پيمانه الكل و يك قاشق چايخوري مايع ظرفشويي، محلولي معجزهآسا براي تميزكردن شيشهها و آينه است. محلول را روي شيشه اسپري كنيد و با دستمال تميز شيشه را پاك كنيد.
O اگر در مقداري آب گرم، دو تا سه قاشق آب ليموترش تازه بريزيد و براي تميزكردن شيشهها از آن استفاده كنيد نتيجه خوبي حاصل ميشود.
O لكههايي را كه بهوسيله حشرات روي پنجرهها به وجود ميآيد، ميتوانيد با چاي سرد از ميان ببريد.
O خراشهاي نازك روي شيشه را ميتوان با مقداري خميردندان برطرف كرد.
O براي ازبينبردن لكههاي سياه كه در گوشههاي پنجره به وجود ميآيد، از مسواك كهنه استفاده كنيد. به اين ترتيب كه آن را در مخلوط آب و مايع سفيدكننده وارد كنيد و سپس روي محل مورد نظر بكشيد.
O پنجرهها را ميتوانيد با روزنامه آغشته به مخلوط آب و سركهِ سفيد براق كنيد.
يخچال

O براي تميزكردن ديوارهاي داخلي يخچال از محلول جوش شيرين و آب كمك بگيريد. براي اين منظور يك تا دو قاشق جوش شيرين را در يك چهارم ليتر آب گرم حل كنيد و يخچال را با آن پاك كنيد. سپس با دستمال تميز خشك نماييد. جوش شيرين بوي نامطبوع يخچال را از بين ميبرد.
O قفسهها و كشوهايي را كه ميتوان بيرون آورد ميتوانيد با آب گرم و مايع ظرفشويي بشوييد و پس از خشكشدن دوباره در يخچال قرار دهيد.
O پشت يخچال را تميز نگاه داريد. براي پاككردن اين قسمت دوشاخه يخچال را بيرون آوريد؛ و دستگاه را كمي جلو بكشيد. بهوسيله جاروبرقي گردوغبار پشت يخچال را بزداييد. به اين ترتيب دستگاه بهتر كار ميكند و عمر بيشتري خواهد داشت.

فرش

O پيش از تميزكردن فرش حتماً خوب جارو بزنيد تا گردوغبار آن گرفته شود.
O با مقداري ماست لكههايي را كه تازه روي فرش بهوجود آمده پاك كنيد. براي اين منظور ماست را روي سطح لكه بريزيد و با يك قاشق جمع كنيد. سپس با دستمال تميز خوب خشك كنيد.
O گردوخاك لبههاي قالي را با يك برس دستي نظافت پاك كنيد و سپس جاروبرقي بكشيد. براي تميزكردن اين قسمت ميتوانيد از مخلوط آب و پودر لباسشويي و يك فرچه نرم كمك بگيريد؛ اما مواظب باشيد اين مخلوط به فرش آسيب نرساند. سپس اين قسمت را با دستمال خشك كنيد و هنگام پهنكردن، زير آن را كاغذ يا دستمال سفيد قرار دهيد تا نم فرش گرفته شود.
O قرارداشتن وسايل سنگين روي قالي فرورفتگي به وجود ميآورد. اگر تكهاي يخ روي محل مورد نظر بگذاريد و سپس با دستمال خشك آن را مالش دهيد به حالت اوليه برميگردد.
O صابون لباسشويي و شامپوي فرش كه قلياي كمي دارند شويندههاي خوبي براي فرش هستند. اگر شامپوفرش در دسترس نداريد، يك قاشق چايخوري مايع ظرفشويي و دو قاشق چايخوري نمك را در يك ليتر آب حل كنيد. آن را خوب بزنيد تا كف كند. كف را با يك گلوله تور كه زياد آب جذب نميكند روي سطح فرش بماليد و با دستمال حولهاي خشك كنيد.

ظروف

O اگر ميخواهيد ظروف برنجي كدر را براق كنيد، از مخلوط نمك و سركه بهره بگيريد. خمير حاصل را با پارچهاي لطيف روي قسمت كدر بماليد.
O ظروف مسي را با ماليدن ليموترش براق كنيد. براي پاككردن قسمتهاي بسيار كثيف نصف يك ليموترش را در نمك فرو ببريد و روي قسمت مورد نظر بماليد.
O براي پاككردن جرم كتري، يك فنجان سركه را در كتري بريزيد و بجوشانيد. سپس كتري را بشوييد.
O با استفاده از جوش شيرين لكه قهوه و چاي را از سطح فنجانها و بشقابهاي ملامين و پلاستيك پاك كنيد.
O براي ازبينبردن بوي نامطبوع و تند ظروف پلاستيكي نو، ابتدا آنها را بشوييد و خشك كنيد. سپس يك تا دو روز در فريزر بگذاريد.
O براي براقكردن ظروف شيشهاي آنها را در محلول آب و سركه بخيسانيد و سپس بشوييد.
O اگر روي ظروف چيني، لكه قهوه يا چاي مشاهده ميكنيد، با دستمال مرطوب آغشته به جوش شيرين آن را پاك كنيد.
O براي تميزكردن كارد زنگزده، يك سيبزميني را نصف كنيد و سطح بريده آن را در جوششيرين فروكنيد. سپس تيغهِ كارد را با آن مالش دهيد تا براق شود.

/ 0 نظر / 29 بازدید